top of page

Öğretim Stratejileri:

Strateji nedir:

Strateji dersin çerçevesini çizmektir. Amaca götüren genel yolu belirler. Öğretmen ve öğrenci rolleri genel olarak ortaya koyar.

 

A)Sunuş (Alış) yolu:

En etkili kazanım düzeyi bilgidir. Tüm bilgileri Öğretmen aktarır. Anlamlı öğrenmeye uygundur. Tümden gelim kullanılır. Kavram haritaları kullanılır.

 

Dersin işlenişi: (Tanımdan örneğe)

1)Öğretmen hedefi belirler. İçeriği düzenler

2)Derse ön organize edicilerle başlar. (Çocukta yeni konuya temel oluşturma)

3)Öğretmen tanım, ilke ve genellemeleri verir.

4)Öğretmen örnekleri verir

5)Özetleme yapılır

6)Öğrenciden cevap ve örnekler istenir

UYARI: Öğretmen ve öğrenciler arasında yoğun etkileşim kurulur.

 

B)Buluş (keşif) yolu:

En etkili kazanım düzeyi Kavrama’dır. Öğrenci aktif yaşantılarla genellemelere kendisi ulaşır. Tümevarım kullanılır. Ön bilgiler yeterli olmalıdır. Merak ile başlar Öğretmen dönüt ver ipucu verir.

 

Dersin işlenişi: (Örnekten tanıma)

1)Öğretmen örnek verir.

2)Öğrenci inceler

3)Öğretmen ek örnek verir

4)Öğrenci inceler ve karşılaştırır

5)Öğretmen zıt örnek verir

6)Öğrenci inceler ve karşılaştırır

7)Öğretmen tanımı ister

8)Öğrenci çıkarım yapar

9)Öğrenci örnek verir

NOT: Ulaşılacak sonuç önceden söylenmez

 

C)Araştırma – İnceleme:

En etkili kazanım düzeyi uygulama, sentez, analiz, değerlendirmedir. Öğrenci tam bağımsız ve bilimsel araştırmalar yapar. Yeni ve Özgün bilgiler oluşturur. Genellikle yaşamdan konular araştırılır. Problem çözme basamakları takip edilir. Sınıf içi ve sınıf dışı kaynaklara ulaşır. Tümdengelim ve tümevarım vardır. Öğretmen Rehberdir.

Üst Düzey Düşünme Basamakları

1)Yakınsak düşünme:

Farklı fikirlerin ortak noktasını bulmaya dayalı düşünme biçimidir. Yaratıcılığı engeller. Düşünme sonucunda herkes aynı noktaya gelir.

2)Iraksak düşünme:

Ortak düşüncelerden yola çıkarak farklı düşüncelere ulaşmaya dayalı düşünme biçimidir. Yaratıcılığı güçlendirir.

3)Analitik düşünme:

Bir konuyu alt başlıklara ayırarak her başlığı detaylı inceleyerek bir sonuca ulaşmadır.

4)Lateral (Yanal) düşünme:

Var olan düşünceyi kabul etmeyip farklı açıdan bakılarak yeni yollar keşfetmektir. Alternatif yollar denenerek sonuca ulaşılır.

5)Yaratıcı düşünme:

Bireyin tamamen kendi düşüncesiyle yeni ve farklı bilgiler üretmesidir.

 

Aşamaları:

a)Hazırlık:

Birey bilgi toplar.

b)Kuluçka:

Birey sosyal etkinliklere katılarak zihnini boşaltır.

c)Aydınlanma:

Probleme karşı çözüm ücreti

d)Doğrulama/Gerçekleştirme:

Fikirleri test eder

 

Bireylerin özellikleri

Meraklı, sorgulayıcı, risk alan, özgüveni yüksek, girişimci

 

6)Yansıtıcı düşünme

Yapılandırıcı öğrenmede analiz ve değerlendirmedir. Kişi sorunla karşılaştığı zaman geçmişte öğrendiklerini, deneyimlerini  yansıtarak sorunu çözer.

Bireylerin özellikleri:

Sorunu çözen, açık fikirlidir ve kendi değerlendiren bireylerdir.

 

7)Eleştirel düşünme:

Bir olayda doğru veya yanlışları ortaya çıkarmak için çok boyutlu olarak düşünmedir. Sorgulayıcı olarak olaylara bakılır. Verilen bilgilerin geçerliliği kontrol edilir. Kişi bu düşünme ile olaydaki sebep sonuç ilişkilerini bulur

 

8)Argümantasyon:

Bir düşünceyi delilleri ile ispatlayarak savunmaktır. Birey bir konu hakkında doğruluğu kanıtlanmış belgeleri kullanarak o konuyu savunabilir.

9)Metabilişsel düşünme:

Bireyin sahip olduğu biliş bilgisi ile kendini sorgulamasıdır. Birey eski ve yeni bilgiler ile bağ kurup kendi kendini değerlendirir. Birey kendi kendine sorular sorar ve bunları anlamlı cevaplandırır.

 

10)Sinektik:

Bireyin birbiri ile alakası olmayan iki kuram arasında ilişki kurmasıdır. Amaç farklı yönleri bulup ilişkilendirmedir. Analojinin bir alt biçimidir.

11)Özenli düşünme:

Bireyin düşündüğü konuya ilgi göstererek değer vermesidir.

bottom of page