top of page
Nüfusun Yapısal Özellikleri
1. Nüfusun Yaş Yapısı:
- 0-14 yaş = Çocuk
- 15-65 yaş = Üretken
65+ yaş = Yaşlı  
- Yüzdesel Olarak Nüfus       
%67,8 = üretken 
%23,4= genç
%8,8=yaşlı
2. Nüfusun Sektörel Yapısı:
- Birincil ekonomik faaliyet:Tarım,Hayvancılık,Ormancılık,Madencilik
- İkincil Ekonomik Faaliyet: Sanayi,İnşaat,Bayındırlık
- Üçüncül Ekonomik Faaliyet: Eğitim,Sağlık,Ulaşım,İletişim=Hizmet
- Yüzdesel olarak Nüfus
%55= Hizmet (artar)
%25= Sanayi (artar)
%20=Tarım (azalır)
3.Nüfusun Cinsiyet Dağılımı:
- Erkek=%50,2 Kadın=%49,8 (65+ en fazla)
- 1927-1946= kadın nüfus erkek nüfustan fazla
- 1946 dan sonra erkek nüfus kadın nüfustan fazla
- Göç veren yerlerde kadın nüfus fazla iken,göç alan yerlerde erkek nüfus fazladır.
4.Nüfusun Eğitim Yapısı:
- Okuryazarlık: %98 (erkeklerde daha fazla)
- Üniversite: %18 ( erkek daha fazla )
- En eğitimli kent = Ankara 
- Nüfusa göre ise; Tunceli
5.Nüfusun Kırsal-Kentsel Yapısı
- Cumhuriyet'in ilk yılları:%75 Kırsal %25 Kentsel 
- 1985 de serbest piyasa yüzünden yer değiştirdi.
- 2012 de yer değiştirdi.
- 2012: %78 Kentsel %22 Kırsal
- 2013: %91 Kentsel ( temel nedeni: Büyükşehir Yasası) %9 Kırsal
- 2018: %93 Kentsel %7 Kırsal 
bottom of page