top of page
Türkiye’nin Akarsuları:
1) Havza:
- Akarsunun kolları ile birlikte su topladığı alanın tamamıdır.
Açık ve Kapalı olmak üzere ikiye ayrılır.
a) Açık Havza: Sularını deniz ve okyanuslara ulaştıran havzalardır.
b) Kapalı Havza: Sularını göllere ulaştıranlardır.
- Tuz gölü, Van gölü, Aras – Kura (Hazar), Göller kapalı (Burdur - Acıgöl)
2) Debi (Akım):
- Akarsu yatağında geçen su miktarıdır.
- Türkiye’deki akarsular dar ve derin vadiler içerisinde aktığı için debi yüksek.
- Akarsu debilerinin en yüksek Doğu Anadolu, en düşük Marmara.
 
3) Rejim:
- Akarsu yatağındaki su seviyesinin yıllık su seviyesine değişimidir.
- Manavgat yeraltı karstik kaynakları ile yıl boyu beslediği için rejimi düzensizdir.
Türkiye’deki Akarsular:
Türkiye Akarsuları Haritası:
1) Karadeniz Dökülenler:
- Sakarya (Porsuk), Filyos, Bartın, Kızılırmak(Delice), Yeşilırmak, Doğankent, Çoruh (bizde doğup başka ülkeye gitmişlerdir)
2) Marmara’ya Dökülenler:
- Gönen, Susurluk
3) Ege’ye Dökülenler:
- Büyük, Küçük, Menderes, Gediz, Bakırçay, Meriç (Başka ülkede doğup bize gelen nehirdir)
4) Akdeniz’e Dökülenler:
- Dalaman, Eşen, Aksu, Köprüçay, Manavgat, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi (Başka ülkeden bize gelen suriye sınırı)
5) Basra'ya Dökülenler:
- Fırat (Murat,Karasu)= (Türkiye’nin en stratejik nehri.)
- Dicle (Zap suyu)= (Suriye sınırımızı oluşturur.)
6) Hazar’a Dökülenler:
- Aras (ArpaçayErmenistan ve Nahçıvan sınırımızı oluşturur​ 
(Bizde doğup başka ülkeye gitmiştir)
- Kura (Bizde doğup başka ülkeye gitmiştir)
Akarsuların Genel Özellikleri:
- Hidroelektrik potansiyeli yüksek
- Rejimleri genellikle düzensiz
Çoğu açık havza özelliği gösterir
- Denge profilinden uzaktırlar. (yüksek, dağlık olduğu için)
- Taşımacılık yapmaya elverişli değildir. (Manavgat, Porsuk, Bartın hariç)
- Turizm potansiyeli yüksek (Rafting, Akdeniz) (Çoruh, Dalaman, Eşen Çayı, Aksu, Köprüsoy, Manavgat, Göksu, Zamantı Çayı)
- Boyları genelde kısadır. Çünkü dağlık, 3 taraflı denizle çevrili.
bottom of page