top of page

Öğrenme Stilleri:

1)Gregorc’un öğrenme stilleri:

1)Somut:

Bilgiyi somut yaşantılar ile alır. Görerek ve dokunarak öğrenir. Gezi, gözlem, deney gibi) yöntemlere yakındır.

 

2)Soyut:

Soyut süreçlerle öğrenir. Teorik bilgiyi alır. Sunuş ve düşünme süreçlerine yatkındır.

 

3)Ardışlık:

Konuları düzenli şekilde ve sırayla öğrenmek ister.

 

4)Random:

Konuları karışık bir sırayla ve dağınık bir şekilde öğrenebilir. Birey öğrenirken somut ve soyuttan birini kullanır. Bunun yanına ardışık veya randomdan birini ekler. Yaptığı eşleştirme onun stilidir.

 

2)Kolb’un Öğrenme Stilleri: (Yaşantı öğrenme)

4 Öğrenme biçimi ve bunlara bağlı oluşan 4 öğrenme stili vardır.

 

1)Öğrenme biçimleri:

a)Somut yaşantı:

Hissederek öğrenir. Bilgiyi görerek ve dokunarak alır. Olayın içinde olmak ister. Meraklıdır, yeni yaşantıya açıktır.

 

b)Soyut kavramsallaştırma:

Düşünerek öğrenir. Bilgiyi teorik şekilde alır. (Tümden gelim, akıl yürütme, bilimsel düşünme gibi) Düzenli insanlardır.

c)Aktif yaşantı:

Yaparak öğrenir. Öğrendiklerini kullanmak ister. İşlevsel bilgiyi alır. Grupla çalışmayı sever ve risk alır.

 

d)Yansıtıcı Gözlem:

İzleyerek öğrenir. Olayın özünü kavramaya çalışır. Neden, nasıl diye sorar. Farklı bakış açıları kullanır.

UYARI: Birey öğrenirken bilgiyi alma şekillerinden birini ve bilgiyi işleme şekillerinden birini kullanır. Yaptığı eşleştirme onun stilidir.

 

2)Öğrenme Stilleri:

Somut Yaşantı

Aktif Yaşantı

Yansıtıcı Gözlem

Yerleştiren

Değiştiren

Ayrıştıran

Özümseyen

Soyut Yaşantı

bottom of page