top of page

Eğitim Bilimleri

KPSS sınavının Eğitim Bilimleri kısmında,

  • Öğrenme Psikolojisi = 12 Soru

  • Gelişim Psikolojisi = 10 Soru

  • Öğretim Yöntem ve Teknikleri = 21 Soru

  • Ölçme ve Değerlendirme = 12 Soru

  • Program Geliştirme = 5 Soru

  • Rehberlik = 10 Soru

  • Sınıf Yönetimi = 5 Soru

  • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı = 5 Soru

olmak üzere toplam 80 tane soru vardır.

bottom of page