top of page
Türkiye’de Doğal Afetler:
1)Heyelan:
- Heyelanın oluşması için eğim, yağış, killi ovası, tabakaların uzaması ve beşeri faktörler.
En fazla Karadeniz’de (Doğu), çünkü yağış fazla ve eğim çok.
Önlemek için: Yerleşim uzakta olmalı, taraçalama, set çekmek.
En çok ilk baharda olur çünkü karlar erir.
 
2)Erozyon:
Toprağın üst kısmının akarsu ve rüzgarlar tarafından süpürülmesidir.
Nedenleri: Bitki örtüsü yoksunluğu, nadas yöntemi, Anız yakılması, sağanak yağışlar, meralarda aşırı otlatma, arazinin eğim yüzeyinde sürülmesi.
Önlemek için: Ağaçlandırma, Nöbetleşe ekim (her yıl başka ürün), Halkın bilinçlendirilmesi(Anız Yakma), Drenaj Kanalları (sağanak yağışlar), Besi, Eğime dik sürmek.
Türkiye’de en fazla İç Anadolu (Konya Karapınar), Güneydoğu.
 
3)Sel ve Taşkın:
- Meriç ve ergene en fazla sel ve taşkına neden olan nehirlerdir.
Büyük M, Gediz, Bakırçay, Asi buralarda risk fazladır.
Sel ve taşkın riski az olanlar: (Fırat, Dicle, Aras, Kura) -> Derin Yatak
Depremden sonra ikinci büyük doğal afet.
4)Çığ:
- Kar yağışı ve eğim etkili olur.
Önlemek için: Yerleşim uzak olmalı, set çekilmeli, yapay çığ oluşturma(Türkiye’de en çok) erken uyarı sistemi(4 dakika önceden haber veriyor.)
- Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yaygın.
5)Deprem:
1) Kuzey Anadolu Fay Hattı (En aktif)
2) Batı Anadolu Fay Hattı
3) Doğu Anadolu Fay Hattı
- En az riskli bölgeler: Karaman çevresi, Anamur çevresi, Mardin, Doğu Karadeniz kıyılar, Sinop çevresi, Yıldız Dağları çevresi.
bottom of page