top of page

Hedefleri Tasarlama Aşaması:

 

1)Hedef Türleri:

a)Uzak Hedef:

 • Ülkenin ve MEB’in hedefleridir.

 

b)Yakın Hedef: (Genel)

 • Okul türlerinin hedefleridir. (İlkokul, ortaokul, lise, …)

 

c)Özel Hedef:

 • Derslerin ve konuların hedefleridir. (kazanım)

 

2)Hedef Yazma İlkeleri:

 • İhtiyaca dayalıdır. (Birey, toplum, konu ve çevre)

 • Ulaşabilir olma (Düzeye uygunluk) psikolojik temel

 • Tutarlı olma  (Felsefi temel)

 • Açık olma  

 • Davranışa dönük açık olma. (Hedef öğrencinin yaapcağı bir davranışı göstermelidir. (Söyler, açıklar, örnek verir gibi …)

 • Kenetli olma (Hedef dersin içeriği ile ilişkili olmalıdır)

 • Genel Olma (Hedef bir davranış grubunu ifade edecek şekilde genel olmalıdır.) (7x2’i çarpar. Bu kadar özel değil)

 • Sınırlı olma (Ninişik olmama) (Alfabedeki sesli harfleri söyler ve yazar) (Her bir hedef tek bir özellik (eylem) beklemelidir.

 • Ürüne dönük olma (Hedef süreçte yapılan değil sonundaki ürünü göstermelidir.)

 • Bitişik olma (Hedef düzeyleri ön koşula sıralanır. Aşamalı olarak ilerlenir.)

3)Bloom Toksonomisi:

a)Bilişsel alan:

 • Zihinsel faaliyetlerdir.

 • Hatırlama, örnek verme, hesaplama, bilimsel düşünme

b)Duyuşsal alan: 

 • Öğretilmesi ve ölçülmesi en zor olan duyuşsaldır çünkü doğrudan gözlemlenemez.

 • Duygusal faaliyetlerdir

 • Sevgi, saygı, değer, empati, alışkanlık

 

c)Devinişsel Alan: 

 • Kaslarla ile ilgili faaliyetlerdir.

 • Yazma, takla atma, flüt çalma

Bilişsel Alan Basamakları:

1)Bilgi: (Hatırlama)

 • Ezbere bilgiyi hatırlar. (Söyler, tanır, eşleştirir)     listeleme boşluk doldurma sıralama

 

2)Kavrama: (Yorumlama)

 • Bilgiyi yorumlar anladığı şekliyle ifade eder.

 • (Açıklama, örnek verme, özetleme) (Ana fikri bulma, çıkarım yapma, çevirme, grafik yapma, grafikle gösterme, başlık bulma)

 

3)Uygulama: (Pratik)

 • Öğrendiklerini yeni ve farklı durumlarda pratiğe dönüştürür.

 • (Kullanma, hesaplaam, problem çözme, çalıştırma)

 

4)Analiz: (İnceleme)

 • Bilgiyi parçalara ayırıp inceler

 • (Öğelere ayırma, çözümleme, ilişkilendirme, sınıflama, ayırt etme, karşılaştırma)

 • (Fayda ve zararı belirleme, benzer ve farklı yönleri belirleme)

 

5)Sentez: (Yeni-Özgün)

 • Yeni ve özgün bir şey üretir

 • Oluşturma, bütünleştirme, yaratma, çözüm önerme, tasarlama.

6)Değerlendirme: Yargıya varma

 • Ölçütler kullanıp yargıya varılır.

 • (Karar verme, eleştirme, sorgulama, ispat etme, tartışma, güçlü ve zayır yönleri belirleme)

NOT: Bloom’un öğrencileri yeniyi yapmıştır. Bunlar (Anderson ve Krathwohl)

 

ESKİ:                                                              

6)Değerlendirme                                          

5)Sentez                                                         

4)Analiz                                                         

3)Uygulama                                                 

2)Kavrama                                                    

1)Bilgi                                                          

 

YENİ

6)Yaratma

5)Değerlendirme

4)Çözümleme

3)Uygulama

2)Anlama

   1)Hatırlama

 

Duyuşsal Alan Basamakları

1)Alma:

 • Bir unsurun varlığından haberdar olur

 • (Fark etme, dikkati yönetme, algıda seçicilik)

 

2)Tepkide bulunma:

 • Fark ettiği unsura bilinçli bir tepki verir.

 • (Cevap verme, istekli olma, razı olma, zevk alma)

 

3)Değer verme:

 • O değere kendini adar, kendinden bir şeyler harcar

 • (Zaman ve emek harcama, tercih etme, takdir etme, savunma, protesto etme)

 

4)Örgütleme:

 • Bir değeri kendi sistemine katar, yeni değerler de üretebilir.

 • (Karalı olma)

 

5)Kişilik haline getirme: (Nitelenmişlik)

 • Bir değeri her şeyin üstünde tutar. (Yaşama amacı yapma, kişilik özelliği gösterme, Alışkanlık haline getirme)

 

Devinişsel Alan Basamakları

1)Algılama: (İzler)

 • Davranışın nasıl yapıldığını izler, adımları fark eder.

 

2)Kurulma: (Hazırlanır)

 • Davranış yapmak için hazırlanır. Algıladığı adımları hatırlar

 

3)Kılavuzla yapma: (Öğretmen rehberliğinde)

 • Öğretmen rehberliğinde yapar onu taklit etmeye çalışır

 

4)Mekanikleşme: (istenene yakın)

 • Davranışı istenene yakın sergiler. Ufak hatalar olabilir.

 

5)Beceri haline getirme: (İstenen şekilde)

 • Davranışı istenen şekilde sergiler kurallara tam uyar

 

6)Duruma uydurma: (Yeni ve farklı bir durum)

 • Beceriye yeni ve farklı bir durumda da sergiler

 

7)Yaratma: (Sıradışı)

 • Beceri sıradışı sergilenir. Kişi kendinden bir şeyler katar.

bottom of page