top of page

İçerik:

İçerik düzenleme yaklaşımları: 

1)Doğrusal:

 • Üniteler birbirinin kşuludur. Bir ünite öğrenilmeden diğerine geçilmez. En katı olanıdırı. (ardışık, sıralı, aşamalı, zorunlu ilişki)

 

2)Sarmal:

 • Geçmiş konular sık tekrar edilir. Her tekrarda kapsam genişler ve derinleşir.

 • Yeni bilgilerin ön bilgilerin üzerine kuruludur.

 • Kapsama özelliği vardır.

 

3)Modüler:

 • İçerik bağımsız parçalar şeklinde düzenlenir.

 • Parçalar arasında ön koşul yoktur. Öğrenme sırası esnektir.

 • Hızlı değişen alanlarda güncellemeye uygundur.

4)Piramitsel:

 • İlk yıl ortak dersler alınır. Sonra herkes alanında uzmanlaşır. Kapsam daralır ayrıntı artar. İlerlenecek olan bellidir esnek değildir. Tek alanda uzmanlaşır.

 

5)Çekirdek:

 • İlk yıl ortak dersler alınır. Sonra herkes seçtiği alanda uzmanlaşır.

 • Seçmeli dersler vardır. Birden çok alanda uzmanlaşabilir.

 

6)Konu ağı proje merkezli yaklaşım:

 • Öğretmen konu listesini verir. Öğrenci ilgisine göre seçer araştırıp proje hazırlar ve sunar.

 • İşbirliklikli çalışılabilir.

 

7)Sorgulama merkezli yaklaşım:

 • Öğretmen içeriği süreçte hazırlar. Öğrencinin o anki ilgileri dikkate alınır. Değişken ve esnektir. (Yaşantı merkezli tasarıma uygundur)

 

8)Tematik yaklaşım:

 • Dersler ortak tema üzerinden ilişkilendirilir. Disiplinler arası bağlantı vardır.

 

Belirtke tablosu hazırlama: 

 • İçerikten sonra hazırlanır. Hedef ve içerik ilişkisini gösterir. Hem nitel hem de niceldir. Yöntem teknik seçimine yol gösterir.

 • Ölçme aracının kapsam geçerliliğini sağlamada kullanılır.

bottom of page