top of page

Program Geliştirme Aşamaları (MEB)

1)Planlama (Çalışma komisyonu->plan->ihtiyaç belirleme)

2)Tasarlama (Hedef, içerik, belirtiler tablosu, Eğitim durumları, değerlendirme)

3)Deneme (Pilot uygulama)

4)Değerlendirme

5)Düzeltme

6)Yaygınlaştırma (Tüm Ülkeye yayma)

(Program geliştirme süreklidir)

 

A)Planlama Aşaması:

1) Çalışma komisyonları oluşturma:

 

1)Karar koordinasyon grubu:

 • Program geliştirmeye karar verirler

 • Çalışmaları kontrol etmek, onaylamak ve reddetmek

 • Eğitim felsefesine karar verirler

 • Üyeleri: Toplumun her kesiminden temsilci çağırılır. Bunlara paydaş (Toplum) denir.

 

2)Çalışma grubu:

 • Her aşamada sürekli görev alır

 • Üyeleri: Branş öğretmeni, program geliştiricisi, konu alanı uzmanı, ölçme uzmanı =Daimi üyeler

3)Danışma grubu:

 • İhtiyaç halinde çalışma grubuna katılır

 • Üyeleri: Felsefeci, ekonomist, sosyolog, psikolog, teknolog, iletişim uzmanı, müfettiş, müdür, vs.

NOT: Çalışma grubuna bir uzman çağrılmamışsa onun alanıyla ilgili sorun yaşanabilir.

 

2)Planı Hazırlama:

 • Komisyon işlemlerin sırasının ve tarihini planlar. Plan seçilen program geliştirme modeline göre hazırlanır böylece çalışanlar arasında ortak anlayış oluşur.

 

3)İhtiyaç belirleme:

Bireyin, toplumun, kamu alanının ve doğanın ihtiyaçları dikkate alınır.

 

B)İhtiyaç belirleme yaklaşımları:

a)Farklar yaklaşımı:

 • Hedeflenen başarı ilr mevcut başarının farkıona göre ihtiyaç belirlenir.

 • Olması istenen yada hedeflenen bir durum belirtilmelidir.

 

b)Demokratik yaklaşım:

 • Olabildiğince farklı kesimden görüş alınır. (Baskı ve referans grupları)

 • Çoğunluğun fikrine göre ihtiyaç belirlenir.

C)Analitik yaklaşım:

 • Ulusal ve uluslararası gelişmelerden hareketlerle gelecekteki eğilimler tahmin edilir.

 

D)Betimsel yaklaşım:

 • Mevcut durum incelenir. Bir özelliğin varlığına ve yokluğuna bakılır.

 

C)İhtiyaç belirleme teknikleri:

 

a)Delphi tekniği:

 • Gelecekteki durumları belirlemek amaçlanır

 • Alan uzmanlarından bilgi toplanır

 • Anketler kullanılır

 • Ortak eğilimler belirlenir

 • Uzmanlar bir araya getirilmez

 • Ucuzdur, uzun sürer.

 

b)Progel (Dacum):

 • Mesleği tanımlamak ve genel beceri profilini çıkartmak amaçlanır.

 • Deneyimli uzmanlardan bilgi toplanır

 • İş ortamında yüz yüze gerçekleştirilir.

 • Kısa sürer

 

c)Meslek iş analizi:

 • Bir işin yapılabilmesi için gereken kişisel özellikler belirlenir.

 • Detaylıdır. (Bilişsel, düşüşsel, psikomotor)

 • Deneyimli uzmanlardan bilgi toplanır.

 • Progel’e göre daha uzun sürer.

d)Gözlem: Öğretmenler çok yapar

 

e)Grup toplantısı: Grubun ihtiyacını öğrenmek için

 

f)Kaynak (literatür)tarama: Bir konuda araştırma ihtiyacı.

 

g)Ölçme araçları ve testler: Verim almış mı diye bakılır

h)Görüşme (Mülakat): İş görüşmesi.

bottom of page