top of page

YAZIM KURALLARI

 

1.Bazı sözcüklerin yazımı

 • ”Sıra”

(Aklı sıra), (yanı sıra) ayrı yazılır.

 • ”Üst - Üzeri”

(Ayaküstü), (Akşamüzeri) birleşik yazılır.

 • ”Çok”                                                                          

(Birçok) > birleşik – (Pek çok) > Ayrı yazılır.

 • ”Bir takım”

(Bir takım elbise) ayrı yazılır.

(Birtakım insanlar) birleşik yazılır.

 • “Şey”

Her zaman ayrı yazılır.                  

 • “Her”

(Her an), (her gün) ayrı yazılır.

(Herhalde) birleşik yazılır.                                                                                           

Herhangi biri (“biri” sözcüğü ayrı yazılır.)                                                  

 • “bir o gün”                       

Ayı yazılır                                                                                                                                        

2.Bazı Örnekler:                   

(art arda), (orijinal), (tıraş) (ya da), (yan yana), (iddia), (ne var ki), (kravat), (kılavuz), (aksesuar), (direkt), (konservatuvar), (laboratuvar), (egzoz), (sürpriz), (fasulye), (şoför), (entelektüel), (gardırop), (karnabahar), (mütevazi), (makine), (aperatif), (meyve) …

3. Satır Sonu Yazımı:

 

a) ………………….e-  = (Yanlış satır sonunda tek harf kalmaz.)

linin

b)  ………………….başöğ-  = (Doğru)

retmen

c) ………………….ha-  = (Doğru)

nımeli

d) ………………….müdafa- = (Yanlış tek harf kalmaz.)

a

e)………………………2015’

ten beri

(Doğru kesme işareti ile ayrılmalarda kısa çizgi gelmez.)

d)………………………Ahmet’-

e

(Yanlış kesme işareti ile ayrılmalarda kısa çizgi gelmez.)

4. -idi, -imiş, -ise, - iken, ile

 • Gelmişti (Bu durumda birleşik) > Gelmiş idi (Bu durumda ayrı yazılır.)

 • Babasıyla (Bu durumda birleşik) > Babası ile (Bu durumda ayrı yazılır.)                   

 

5. Unvanlar

 • Kemal Bey’in (Bey sözcüğündeki “B” büyük yazılır.)

 • Sayın Zehra Hanım (Bu durumda tüm sözcüklerin baş harfi büyük

yazılır.)

 • Okulumuza Vali geldi (Makam ve unvan sözleri büyük harfle başlar.)

 • Vali Bey geldi (Bu durumda da Bey sözcüğündeki “B” harfi büyük yazılır.)

 • Okulumuza milletvekili geldi (milletvekili cümle içerisinde küçük harfle başlar.)

 • Milletvekili Osman Bey geldi. (Bu durumda hepsi büyük harfle başlar.)

 • Ayşe teyze (Akrabalık var ise küçük harfle başlar.)

 • Baba İshak, Nene hatun (Eğer özel ismin önüne gelirse büyük harfle başlar.)

 • Ramiz Dayı, Yüzbaşı Ahmet, Gazi Mustafa Kemal Paşa (Kişi adından önce ya da sonra gelen unvan, saygı sözü, rütbe adı ve lakaplar büyük harfle başlar.)

 

6. Para Birimi                                       

 • dolar, yen, lira (Cümle içinde küçük harfle başlar.)                                                          

 • USD, TL (Kısaltmalarının hepsi büyük harfle yazılır.)

7. Başlıklar:

 • Kelile ve Dimme  (Sadece baş harfler büyük yazıldığında (ve, ile, ya, yahut, ki, da, de) sözleri küçük harfle başlar.

 • KELİLE VE DİMME (Hepsi büyük harfle yazıldığında (VE, İLE, YA, YAHUT, Kİ, DA, DE) sözleri büyük yazılır.

 

8. Dil, Din, Mezhep ve Millet:

 • Türkçe, Almanca, Fransızca (Her zaman büyük harfle başlar.)

 • Türkçenin > (Kesme işareti gelmez.) (Özel isme gelen yapım eki ve yapım ekinden sonraki çekim eki kesme işareti ile ayrılmaz.

 • Tanrı, Allah (Her zaman büyük harfle başlar.)

 • Hristiyan > (i yok yani hiristiyan değil!)

 • Hanefi, Budist, Müslüman, Hristiyan (Her zaman büyük harfle başlar.)

 • Türkler, Almanlar, Fransızlar (Her zaman büyük harfle başlar.) ve (Kesme işareti gelmez.)

 

9. Dağ, Ova, Göl, Deniz, Nehir, Köprü

 • Hepsi büyük yazılır kesme gelir orijinal iyelik eki değişirse kesme yok

 • Erciyes Dağı’na

 • Konya Ovası’nın               

 • Konya Ovamızın (Kesme İşaretsiz)

 

10. Mahalle, Meydan, Sokak, Cadde, Apartman

 • Taksim Meydanı’nda (Hepsi büyük kesme işareti var)

 • Cumhuriyet Caddesi (Baş harfler büyük yazılır)

 

11. Sarayı Köşk, Han, Kale, Kule, Hisar

 • Anadolu Hisarı’nı > Anadoluhisarı Mahallesi

 • Sultan Ahmet > Sultanahmet’e nasıl giderim?

 

13. Gazete, Dergi, Kitap, Tablo, Heykel

 • Hürriyet gazetesi (Sadece özel isminin baş harfi büyük)

 • Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu (Sadece özel isimlerin baş harfi büyük)

 

14. Bayramların Yazımı

 • Kurban Bayramı’nın (Baş harfleri Büyük ve kesme işareti var)

 • Yılbaşı (Küçük harfle başlar)

 • Öğretmenler Günü (Özel günlerde baş harfler büyük yazılır)

 

15. -inci ekinin Yazımı

 • 5’inci (Doğru)

 • 2’inci (Yanlış)

 • 2’nci (Doğru)

 

16. Sayıların Yazımı

 • İki yüz elli bin asker (Sayılarda hepsi ayrı yazılır)

 • Binbir çeşit ürün (Binbir birleşik yazılır)

 • Yüzyıl (Birleşik yazılır)

 

17. Kısaltmaların Yazımı

 • THY’nın (Yanlış)                                               

 • THY’nin (Doğru)

 • TCK’nın (Yanlış)                                

 • TCK’nin (Doğru çünkü Ka diye bir harf yok Ke deriz)

 • T.C. ve T. > (Kısaltmalarında nokta vardır başka kısaltmalarda yoktur)

 • T.C.’nin (Yanlış kısaltmada nokta varsa kesme işareti gelmez)

 • T.C. nin (Doğru)

 • Türkiye Büyük Millet Meclisine (Kesme işareti gelmez doğrudur.)

 • Ankara Anadolu Lisesi Müdürlüğüne (Kesme işareti gelmez doğrudur.)

 

18. Yer Yön Adlarının Yazımı

 • Kuzeybatı (Ara yönler birleşik yazılır)

 • Uzak Doğu ve Orta Asya (Bu şekilde iki baş harfi de büyük yazılır)

 • Kuzey Amerika (Özel isimden önce gelirse baş harfi büyük olur.)

 • Amerika’nın kuzeyi (Özel isimden sonra gelirse baş harfi büyük olur.)

 • Bu habere en çok Batı şaşırdı (Ad aktarması varsa büyük harfle başlar > Batılı insanlar)

 

19. Tarihlerin Yazımı

 • (12.07.2017), (12-07-2017), (12,07,2017) ve (12/07/2017) şeklinde yazılabilir.

 • (30 Nisan’da) ve (Otuz Nisan’da) > (Belirli bir gün varsa ay adı büyük

harfle başlar.)

 • Nisan’ın yirmi ikisi Perşembe (Belirli bir gün varsa ay ve gün adı büyük harfle başlar.)

 

20. Saat Yazımı

12:07’de (Yanlıştır çünkü saat arasına “:” gelmez “.” gelir.)

12.07’de (Doğru)

14.00’da (Yanlıştır çünkü sıfırlar okunmaz.)

14.00’te (Doğru)

 

21. İl, İlçe, Belde, Köy

 • Ankara ili (Özel isimden sonra gelen il, ilçe, belde ve köy sözcükleri küçük harfle başlar)

 • Ömercik köyü (Özel isimden sonra gelen il, ilçe, belde ve köy sözcükleri küçük harfle başlar)

 

22. Gezegen Adları

 • Kutup Yıldızı ve Büyük Ayı (Özel isimli yıldızlarda tüm baş harfler büyük)               

 • kuyruklu yıldız (özel isim olmadığı için ikisi de küçük harfle başlar)

 • Önümüzdeki hafta Ay tutulması var (Terim anlamında ise büyük harfle başlar)

 • Bilim adamları Güneşte sorunlar fark etmiş (Terim anlamında ise büyük harfle başlar)

23. "–ki" Yazımı

 • Duydum ki unutmuşsun   (Bağlaç ise ayrı yazılır)

 • Sanki

 • Oysaki

 • Mademki

 

Bağlaç olmalarına rağmen birleşik yazılanlar.

 • Belki                                                    

 • Hâlbuki

 • Çünkü

 • Meğerki

 • İllaki

 • Zamir ve sıfat şeklinde olduğunda birleşik yazılır. (Askıdaki elbise)

 

24.  "–mi" Yazımı

 • Bakabilir misiniz? (Sorularda “-mi” kısmı ile birlikte geri kalan kısım

ayrı yazılır) 

 • Güzel mi güzel (Pekiştirmeler de ayrı yazılır)

 • Bakmıyorsun (Soru cümlesi değişe ayrı yazılmaz.)

bottom of page