top of page

Yapılandırıcı Yaklaşımda Ölçme ve Değerlendirme

1) Porfolyo:

 • Öğrencinin bir dönem ya da yanlış olduğu çalışmaların (test sonuçları, performans görevleri, proje ödevleri, şiir, resim gibi vb.) tutulduğu dosyadır.

 • Öğrencinin gelişim seyrini gösterir.

 • Her öğrenci kendi dosyası ile değerlendirilir.

 • Süreç değerlendirilir.

 • Öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin açığa çıkması amaçlanır.

 • Öğrencinin çok yönlü gelişimine katkı sağlar.

 • Gizli tutulan (özel durum raporları) dosyada yer almaz.

 • Öz değerlendirme ve akran değerlendirilmesi vardır.

 • Tümel bir değerlendirme vardır. (Öğrenci tüm yönleri ile değerlendirilir.)

 • Güvenirliği ve geçerliliği sağlamak zordur. Bunun için öğretmenler rubrik (detaylı cevap anahtarı) kullanmalıdır.

2) Performans Değerlendirme

 • Öğrenci bir konu, olay veya kişi hakkında yaptığı araştırmalarını ortaya koyduğu üründür.

 • Ürün bir müzik, resim, afiş, poster, broşür, tiyatro oyunu, sergi, dans gibi vb. olabilir.

 • Her performans ödevi değerlendirmesi için ayrı bir rubrik (detaylı cevap anahtarı) kullanılmalı.

3) Öz Değerlendirme

 • Öğrenci kendi kendini değerlendirir

 • Kendinin zayıf ve güçlü yanlarını bilir ve kendini tanır.

4) Akran Değerlendirme

 • Grup içindeki bireylerin birbirlerini değerlendirmesidir.

 • Adil olmayabilir grup bireyleri doğru bir değerlendirme yapmayabilir.

5) Rubrik Değerlendirme

 • Öğrenciden beklenilen davranışları ayrıntılı olarak gösteren ve davranışların düzeyine ilşkin açıklamaların yer aldığı puanlama anahtarıdır.

 • Dereceleme ölçeğinden farkı aldığı puana tik koyulmaz yerine açıklama yazılır.

a) Analitik Rubrik:

 • Süreç ön plandadır. Yani değerlendirmeye bol zaman varsa kullanılır.

 • Değerlendirilecek performans küçük birimlere ayrılır ve detaylı notlandırılır.

 • Büyük yaş grubuna uygulanır.

b) Holistik Rubrik:

 • Ürün ön plandadır. Yani değerlendirmeye az bir zaman varsa kullanılır.

 • Analitik rubriğe göre daha az detaylıdır. 

 • Küçük yaş grubuna uygulanır.

6) Derecelendirme Ölçeği

 • Öğrenciden beklenilen davranışların düzeyini gösteren ölçeklerdir.

 • (Yetersiz, iyi, çok iyi, mükemmel) ya da (1, 2, 3, 4, 5) gibi puanlama yerlerine tik ✓ atılarak elde edilir.

 

7) Kontrol Listesi

 • Öğrenciden beklenen davranışların varlığını ya da yokluğunu gösterir.

 • Puanlama yerlerinde "Evet" ve "Hayır" vardır uygun yere tik ✓ atılır.

8) Kelime İlişkilendirme Testi

 • Öğrenci eskiden öğrendiği kavramlar ile yeni öğrendiği kavramlar arasında ilişkileri ortaya çıkarır.

 • Öğrenciye bir anahtar kavram verilir ve bu kavramın ona çağırışım yaptığı kelimeleri hatırlayarak yazması istenilir.

9) Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

 • Öğrenme eksikliklerini tespit etmek için kullanılır.

 • Doğru-Yanlış testine benzer.

 • Sona doğru yaklaştıkça sorular zorlaşır

 • Anında dönüt ve düzeltme vardır.

 

10) Yapılandırılmış Grid

 • Öğrenme eksikliklerini tespit etmek için kullanılır.

 • Çoktan seçmeli teste benzer.

 • Büyük bir kare için 9 tane eş karelere bölünmüş cevapların olduğu kutular vardır. Öğrenci soruları okur ve cevap kısmına sorunun cevabı olan kutuyu ya da kutucukları sorunun cevap kısmına yazabilir öğrenci birden çok kutu seçebilir. Kutu sayısı okul düzeyine göre arttırılabilir ya da azaltılabilir.

 • Kutu arttıkça şans başarısı düşer.

 • Çoktan seçmeli teste göre en büyük avantajı şans başarısının düşük olmasıdır.

   

 

Ekran Resmi 2020-07-10 16.03.18.png
Ekran Resmi 2020-07-10 16.04.45.png
bottom of page