top of page

Eğitim Kullanılan Ölçme araçları:

1. Yazılı Yoklama:

 • Üst düzey davranışı ölçer.

 • Hazırlaması kısa sürer.

 • Değerlendirmesi uzun sürer.

 • Puanlama kısmı objektif değildir.

 • Az soru sorulduğundan kapsam geçerliği düşüktür.

 • Şans başarısı yoktur.

2. Sözlü Yoklama:

 • Dili etkili kullanma, kendini ispat edebilme ve sözel iletişim gibi davranışı ölçer.

 • Hazırlaması kısa sürer.

 • Değerlendirmesi en kısa sürer.

 • Puanlama kısmı objektif değildir.

 • Az soru sorulduğundan kapsam geçerliği düşüktür.

 • Şans başarısı yoktur.

3. Kısa Cevap (Boşluk Doldurma)

 • Hatırlama düzeyindeki davranışları ölçer.

 • Hazırlaması kısa sürer.

 • Değerlendirmesi kısa sürer.

 • Puanlama kısmı nispeten objektiftir.

 • Kapsam geçerliği yüksektir.

 • Şans başarısı yoktur.

4. Doğru-Yanlış Testleri

 • Karar verme becerilerini ölçer.

 • Hazırlaması kısa sürer.

 • Değerlendirmesi kısa sürer.

 • Puanlama kısmı objektiftir.

 • Kapsam geçerliği yüksektir.

 • Şans başarısı en yüksektir.

 • En ideal izleme testidir.

5. Çoktan Seçmeli

 • Tanıma becerilerini ölçer.

 • Hazırlaması uzun sürer.

 • Değerlendirmesi kısa sürer.

 • Puanlama kısmı objektiftir.

 • Kapsam geçerliği yüksektir.

 • Şans başarısı vardır.

bottom of page