Permütasyon:

n elemanlı bir kümenin 1 tane sıralamasına o kümenin r‘li permütasyonu denir.

P (n,r)=  n!                      

            (n-r)!

Dönel Permütasyon:

n tane elemanın dairesel şekilde sıralanmasıdır.

(n-1)! formülü ile bulunur.

Tekrarlı Permütasyon:

n = x + y + z şeklinde,

n tane ekrandan x tanesi başka tür, y tanesi başka ve z tanesi başka bir tür ise bu n tane elemanın yerlerinin değiştirmesi ile oluşan farklı sıralama sayısıdır.

      n!     

x! . y! . z! formülü ile bulunur.

 

Kombinasyon: