top of page

Permütasyon:

n elemanlı bir kümenin 1 tane sıralamasına o kümenin r‘li permütasyonu denir.

P (n,r)=  n!                      

            (n-r)!

Dönel Permütasyon:

n tane elemanın dairesel şekilde sıralanmasıdır.

(n-1)! formülü ile bulunur.

Tekrarlı Permütasyon:

n = x + y + z şeklinde,

n tane ekrandan x tanesi başka tür, y tanesi başka ve z tanesi başka bir tür ise bu n tane elemanın yerlerinin değiştirmesi ile oluşan farklı sıralama sayısıdır.

      n!     

x! . y! . z! formülü ile bulunur.

 

Kombinasyon:

n tane nesne arasından r tane nesne seçilmesidir.

(n, r) = (n)      n!      

            (r)     (n - r)! . r!

 

Dikkat! = Permütasyon sıralama, kombinasyon ise seçme işlemidir.

 

Kombinasyon Formülleri:

1)   n        n  

    (    ) = (    )  = 1

      0         r

2)   n          n 

    (    ) = (        ) = n

      1        n - 1

3)  n         n

   (    ) = (     ) ise n = p + r

     p          r

bottom of page