Modüler aritmetik:
 
x ≡ y (mod m)
m > 1 doğal sayıdır.
X’in m ile bölümünden kalan y’dir.
x ≡ y (mod m) > 𝑥−𝑦 = tam sayı olmalıdır.
                            M