top of page

Olasılık

Örnek olay

Tüm olayları kapsayan kümeye örnek uzay denir.

 

Olay

Örnek olayın her bir alt kümesidir.

 

Ayrık olay

Kesişimleri boş küme olan olaylardır.

 

Kesin olay

Olma olasılığı %100 kesin olan olaydır. (1)

 

İmkansız olay

Olasılığı sıfır (0) olan olaydır.

 

Bir olayın olasılığı

P(A) ile gösterilir.

[P(A)]= İstenilen durum = s (A)

              Tüm durum         s (L)

                                                  ı

Olayın olmama olasılığı ise ( PA ) şeklinde gösterilir.

                         ı

  • P (A) + ( PA ) = 1

                                                                                          n

  • Bir madeni paranın 1 kez atılmasının örnek uzayı : 2

Koşullu olasılık

Bir olayın gerçekleşmesi bir olaya bağlı ise buna koşullu değişiklik denir.

Örneğin bir sınıfta 3 kişi seçilecek olsun ve seçileceklerden biri erkek olarak bilindiğine göre şablonda devam eden sorulardır.

bottom of page