top of page
5)Toprak Yönetimi:
a)Miri Topraklar:
1)Miri: Devlete ait
a)Paşmaklık: Geliri padişahın annesine ve kızlarına ayrılan topraklardır.
b)Malikâne: Devlet yöneticilerine verilir. Başarılı olursa
c)Yurtluk: Geliri sınır boyunu koruyana ayrılır.
d)Ocaklık: Kale çalışanı ile tersanecilere
e)Mukataa:  (iltizam) Geliri doğrudan devlet hazinesi
f)Dirlik: Geliri asker ve memura
 
a)Has: Geliri 150 bin ’den fazla (Vezir)
b)Zeamet: Geliri 20-100 bin (Müderris, Katip)
c)Tımar: Geliri 3-20 bin, (memur)
 
2)Mülk: Kişiye ait
a)Öşri: Müslümana ait
b)Haraci: Hristiyana ait
 
3)Vakıf: Dini ve sosyale ayrılır.
bottom of page