top of page
6)Eğitim:
 
1)Örgün Eğitim:
a)Sibyan: Anaokulu eğitimin ilk basamağı
Amin alayı: Çocukları okula ısındırmak için yapılır.
II. Mahmut zamanı zorunlu oldu.
b)Enderun: Devşirme çocukları memur yetiştirme
c)Harem: Devşirme kız çocuğu.
d)Şehzadegan Mektebi: 7 yaşında olan şehzadeler 12 yaşına kadar burada eğitim alırlar. Yapılan ilk derse Bedi Besmele denir.
e)Medrese:
İlk medrese İznik (Orhaniye), (Süleyman paşa) medresesi ilk müderris Davudi Kayseri
Dili Arapçadır.
Nişancı medrese çıkışlıdır. Mektebi kuzat bölümünü okursa kadıda olabilir.
FSM sahnı seman medresesi açtırdı.
Sahnı semana öğrenci yetiştirmek için tetinme açıldı.
Medresesin önündeki sayı müderrisin aldığı maaştır.
17.yy sonrası dini ağırlıklı oldu. Çünkü şeyhülislam fetva verdi.
I. Ahmet döneminde hocanın oğlu hocadır. Yani beşik ulemalığı ortaya çıktı. Medreseyi bozdu.
Çocuğa verilen falaka cezası da medreseyi bozmuştur.
Sınıf geçme kitap bitirmeyle alakalıdır.
Cerre çıkma: Halka ders anlatmadır
 
2)Mesleki Eğitim:
Usta olununca alınan belge icazetnamedir
bottom of page