top of page
4)Ordu:
 
a)Ordunun özellikleri:                         
- ilk ordu yaya ve müsellem Orhan Bey kurdu.
- Fetihlere yetişmeme üzerime I.Murat Edirne'de Kapıkulu kurdu
- Merkez ordusudur
- 3 ayda bir verilen maaş ulufe
- Her taht değişdiğinde ilk nüfüs bağşişi alırlar.
- Asker ihtiyacını penkcik, daha sonra düşürme müdahele? olmuştur. 
Evlenmeleri yasak, en etkili Yeniçeri -> II.Selim itibariyle bozuldu.
Sefere çıkmadan önce okudukları dua gülbank denir.
1) Deniz kuvveti:
- Karamürseli olarak denize ulaştı 
- İlk kaptan-ı derya Karamürsel Paşa
- Orhan bey döneminde karesioğulları, İlhak edilerek Rümeliye geçildi 
- Kaptanı derya askerime levend denir
- Sultanaziz dünyanın en büyük 3.Filosu
- Ece halil, Evrenos Gazi, Hacı ilbeyi= Karesioğulları verdi
- Piri reis seydi Ali reis, Barbaros Hayrettin Paşa, Piyade Paşa, Kemal Reis, Turgut Reis
2) Yardımcı Kuvvetler:
- Osmanlıya bağlı devlet, beylik ve özel ??? idarelerden alınan askerler.
3) Eyalet Askerleri:
a)Diğer Kuvvetler:
1)Akınçılar:
- Sınırı korurlar, istihbarat yaparlar, düşmana ani saldırı, malkaçoğlu, Yakup Kadri'nin akıncılar şiiri vardır.
2)Azaplar:
3)Yörükler:
- Ordunun yön kılavuzluğu yaparlar
4)Deliler:
- Sınırda görev alılar, Bayrak üzerinde ''kaderde ne varsa o gelir başa yazar''
5)Beşliler:
- 5 eve girerler 1 asker alırlar. Savaş sırasında, kaleyi korurlar.
6)Sakalar:
- Su ihtiyacını karşılarlar.
7)Yaya - Müsellem:
- Köprü tamiri ve yol yaparlar.
8)Tatarlar:
- Postacılardır
9)Derbent:
- Köprü geçişini kapatırlar.
10)Köprücüler:
- Savaş sırasında köprü yaparlari.
11)Voynuk:
- Atın bakımını yapan hristiyanlar.
12)Martolos:
- Rumeli sınır boyu Hristiyanlarıdır.(Akıncı gibi)
13)Cavahor:
- Çadır kırmaya gidenler, sonra köprüde çalışırlar.
Timarli Sipahi:
- Atlı askerlerdir.
- 17.yy kadar yetişmişlerdir. Sonra bozulmuştur yerine Osmanlı, Sekban veya Saruca adında ücretli asker almıştır Tımar sistemini kaldıran ikinci Mahmut'tur.
- II. Mahmut refik birliklerini kurmuştur (Refik birliklerini Jandarmanın temilini oluşturur).
 
4) Kapıkulu Ocağı:
A) Süvariler: (Atlı)
1) Sipahiler: Çadırı korurlar
2) Silahtarlar: Çadırı korurlar
3) Sağ ve Sol Ulufeciler: Sancak korurlar
4) Sağ Sol Garip: Hazineyi korurlar.
 
B) Piyadeler: (Yaya)
1) Yeniçeri: Göğüs göğüs’e çarpışmalarda en iyidirler.
2) Cebeci: Silah bakamı yaparlar.
3) Topçu: Top yapar.
4) Top Arabacı: Arabayı çeker.
5) Lağımcı: Tünele bomba koyar.
6) Humbaracı: Ateşli silahları yapar, Humbaracı Ahmet burayı ıslah eden kişidir (I.Murat Zamanı)
7) Bostancı: Sarayı ve Köşkü korurlar Padişahın ailesini Bodyguard gibi korur.
bottom of page