top of page
3) Sosyal Hayat:​
a)Millet Sistemi: 
Osmanlı'nın halkı din ve meshebe göre ayırarak yönetmesidir
                            
b)Vakıf Teşkilatı: 
İlk vakıf teşkilatını Orhan Bey kurdu. Yöneticisine ''Mütevelli''.
 
a)Avarız: Hasar görmüş camiyi onarırlar.
b)Vakıf: Normal bir vakıf cami yapar.
c)Sosyal Kurumlar:
Darülzade: Aç ve fakirlere yardım.
Darülbedayi: Tiyatro
Darülelhan: Konservatuar
Darülfünün: Fen bilimleri, Üniversite, İstanbul Üniversitesi
Darüleytam: Yetimhane
Darülşafaka: Eğitim ve Yurt masraflarını üstlenir
Darülmesai: Asker kıyafeti diker (dikimevi)
Donanma Cemiyeti: Milli piyangonun temeli, Padişahın eşyasını bilet karşılığında satarak gemi yaptırıyorlar.
Hilali Ahdar: Yeşilay
Hilalı Ahmer: Kızılay
Himaye etfal: Çocuk esirgeme kurumu
Hamidiye etfal: II.Abdülhamit tek çocuk hastanesi(Şişli Eftal)
Vakıf Gureba: Garip Hastanesi
d)Yönetici Gruplara: 
a)Seyfiye: 
Padişah, Sadrazam, vezir, beylerbeyi , sancakbeyi, kaptan-ı derya, Yeniçeri ağası, Subaşı, tımarlı sipahi, Levendler, Kapıkulu askeri.
b)İlmiye: 
Şeyhü'l-İslâm, Kazasker, muderris, kadı, müftü, muidler, hekimler, molla.
c)Kalemiye: 
- Defterdar, Nişancı, Reisulkitap, katipler
bottom of page