top of page
2)Hukuk:
 
a)Osmanlı'nın Hukuk sistemindeki etmenler:                            
- İslam'ın esasları, fethedilen yerdeki uygulamalar ve Türk geleneği
b)Mahkemeler ve Özellikleri:(İlk kadı = Fakih)
1) Klasik dönem:
a)Şeri: Müslüman ve gayrimüslüman yargılanır.
b)Cemmat: Gayrimüslümün kendi mahkemesi.
c)Konsolosluk: Fransız tüccarların sorunları.
                                                                                                           
2) Tanzimat dönemi:
a)Nizamiye: (karına) Herkes ortak katılıyor.
b)Ticaret: Gayrimüslüm hep kazanıyor.
c)Osmanlı'nın Hukuk sistemindeki etmenler:
 
Bursa, İstanbul ve Edirne = taht kadısı diğerlerine mevleviyet 
Kadı, bölgenin noteri, Kazanın yöneticisidir, Nikah kıyar.
- En fazla 1 bölgede 2 yıl kalır çünkü halkla samimi olamaz.
- Taht kadısını = padişah atar, kazasker atar.
- Tereke defteri  tutarlar . (miras, borç kayıtı, evliliğin neden çift yapıldığı)
- Kadıların o bölgelerin ileri gelenleri tarafından oluşturulan 
- Kadı önce medresede, sonra medresetü'l kuzat, son olarak mektebi hukuktan kadın olunur.
d)Kanun çıkma sırası:
- Önce Divanüyelerine gelir, Nişancı yazar, Padişaha arz edilir, Padişah kabul ederse mühimme defterine kaydedilir ve Ferman yayınlanır.
bottom of page