top of page
Oran-Orantı:
          a              a   c
Oran:            Orantı:      = 
           b                      b     d
 
Orantı sabiti:
a    c    
   =   = k   = (Orantı Sabitidir.)
b    d  
                           a           
1)Doğru Orantı:     =k
                           b
(İfadelerin ikisi de artıyor ya da ikisi de azalıyorsa doğru orantı.)
(İçler dışlar çarpımı yapılır)
Örneğin , “İşçi sayısı artar, yapılan iş artar.” Gibi sorularda kullanılır.
 
2)Ters Orantı: a.b = k
(İfadelerin biri artıyor biri azalıyorsa ters orantı)
(Karşılıklı çarpım yapılır.)
Örneğin “İşçi sayısı ile bitirme süresi” gibi sorularda ters orantı kullanılır.
 
3)Birleşik Orantı:
Ters ve doğru orantı ikisini de içerir
                                                                             
Örneğin a, b ile doğru c ile ters orantılısı ise :    
Örneğin soruda iş, işçi sayısı, iş gücü, iş süresi gibi bir sürü bilgi verildiyse pay kısmına sadece işi payda kısmına ise geriye kalan her şeyi yazar ve çarparız.
             İş                  İş          
𝐷iğ𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑟 ş𝑒𝑦      𝐷𝑖ğ𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑟 ş𝑒𝑦
Oran-Orantı 2
A)Ortalamalar:
1)Aritmetik ortama:
Örneğin üç kişinin yaşları a, b ve c olsun yaşların ortalamasını bulmak için yaşları toplayıp kişi sayısına böleriz.
𝑎+𝑏+𝑐
    3
 
2)Geometrik ortalama: (orta orantı)
 
 
𝑠𝑎𝑦𝚤 𝑎𝑑𝑒𝑑𝑖
                √𝑠𝑎𝑦𝚤𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 ç𝑎𝑟𝑝𝚤𝑚𝚤 
                                                                                                                                                      
Örneğin a ve 2 sayı olsun sayı adedi kök dışına sayıların çarpımı kök içine yazılır. (!)
NOT: Aritmetik ortalama ile Geometrik ortalama eşit çıkarsa sayılar birbirine eşittir.
                                                                             a.c
                        =k 
             b
bottom of page