top of page
Sayı Problemleri
1)Öğrenci sırası:
  • Sıraya x dersek
  • Öğrenciler kaçarlı oturuyorsa örneğin 3’erli ise 3 ile x çarpılır:
  • Ayakta öğrenci kaldı derse “+” olarak eklenir. Örneğin 2 öğrenci ayakta ise daha önce çarpılan 3x+ 2 olarak eklenir.
  • Boş sıra ise “-“ olarak eklenir. Örneğin 4 sıra boşta ise ilk önce x’ten 4 çıkarılır daha sonra 3 ile çarpılır (x – 4).3 şeklinde olur.
 
2)Merdiven:
Merdiven basamak sayısına x dersek:
Merdivenden kaçarlı iniliyorsa x o sayıya bölünür. Örneğin ikişer ikişer merdivenden iniliyorsa =
 
(   )
  2
3)Adım ilerleme:
  • Adım ve ilerleme olmak üzere iki bölüm vardır.
  • Soruda kişinin ileri gittiği adım ile geri gittiği adım toplanır ve adıma yazılır. (Örneğin 4 adım ileri 2 adım geriye gidiyorsa toplam 6 adım atmış olur.)
  • İleri gittiği adım ile geri gittiği adım çıkarılır ve ilerlemeye yazılır. . (Örneğin 4 adım ileri 2 adım geriye gidiyorsa 2 adım ilerlemiş olur.)
  • 6 adım attığında 4 adım ilerliyorsa soruda verilen şu sayı kadar adım attığında ne kadar ilerler gibi sorunun cevabını bulmak için içler dışlar çarpımı yapılarak sonuç bulunur. (Örneğin 42 adım attığında bu kişi 28 adım ilerlemiş olacaktır.)
4)Hesap sorusu:
Kişi sayısı ile her kişinin ödediği hesap ücreti çarpılır ve toplam ödenen hesap bulunur.
 
5)Yanlış, doğru sınav puanı
  • Doğru cevap sayısı başına “+” işareti, Yanlış cevap sayısı başına “-“ alır.
                                                                Y 
  • 4 yanlış bir doğruyu götürürse =D -     .  (doğrunun puanı) = Aldığı puan.
                                                                     
                                                         
Kuyruk soruları:
Kuyruk = Baş + Son – soruda verilen kişiler (Ali ile Mehmet üzerine ise soru iki kişi oldukları için 2 çıkarılır.)
 
1) Kuyruk 1 kişi üzerine ise:
Baştaki ilk sıra ile soruda verilen kişi arasındaki insan sayısına x dersek,
Soruda verilen kişi ile sonuncu sıradaki kişi arasındaki insan sayısına y dersek
x + y toplanır ve soruda verilen bir kişi çıkarılır. (x + y – 1) şeklinde bulunur.
2) Kuyruk 2 kişi üzerine kurulu ise:
 
a) En çok derse:
Baştaki ilk sıra ile soruda verilen baş kısma daha yakın olan kişi (A) ile arasındaki insan sayısına x dersek,
Soruda verilen son kısma daha yakın olan kişi (B) ile sonuncu sıradaki kişi arasındaki insan sayısına y dersek,
A ve B arasındaki insan sayısına k dersek,
(x + y + k) toplanır ve sonuç bulunur.
 
b) En az derse:
Baştaki ilk sıra ile soruda verilen son kısma daha yakın olan kişi (A) ile arasındaki insan sayısına x dersek,
Soruda verilen ilk kısma daha yakın olan kişi (B) ile sonuncu sıradaki kişi arasındaki insan sayısına y dersek,
A ve B arasındaki insan sayısına k dersek,
Önce (x + y) toplanır daha sonra A ve B arasındaki insan sayısı ve A ve B bu arada kalacağı için k, A ve B çıkarılır,
(x + y - k - 2) şeklinde sonuç bulunur.
 
 
Kesir problemleri:
Kesirlerin paydaları çarpılır ve bir bütün oluşturulur.
 
Tel soruları: (orta nokta kayması sorusu)
 
Telin bir ucundan kesilirse:
                                        Kesilen Telin Boyu
Orta nokta kayması =                                   
                                                     2
Telin aynı ucundan 2 kez kesilirse:
Önce x cm kesilsin daha sonra y cm kesilince 
                                          x+y 
Orta nokta kayması =          
                                            2 
Farklı iki uçtan kesilirse:
Sağ tarafından x cm kesilsin daha sonra sol kısmından y cm kesilince:
 
                                         lx+yl 
Orta nokta kayması =             
                                            2 
 
Mum soruları:
Büyük bir mumun boyu x, diğer küçük bir mumum boyu y olsun.
 x. y - x 
 x. y - y
 
Traktör-teker sorusu:
Tekerin çevresi = 2πr
Gidilen mesafe, bulunan çevreye bölünür.
Mesafe
Çevre
4
bottom of page