top of page
Denklemler
1) Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
a, b reel sayı ve a ≠ 0 olmak üzere
ax + b = 0 > Çözümü:
ax = -b
         𝑏            
x = -        
         𝑎   
 
Denklemi çözmek için x yalnız bırakılmalıdır.
Denklemde parantezli ifadeler önce yapılır.
Denklemde kesir varsa ilk önce paydalar eşitlenir.
2) Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler:
ax + by + c = 0
dx + ey + f = 0
Çözümü için 3 durum vardır:
A) Doğrular çakışık ise çözüm kümesi sonsuzdur.
 𝑎      𝑏      𝑐   
     =      =  
 𝑑      𝑒     𝑓
B) Doğrular paralel ise çözüm kümesi boş kümedir.
 𝑎      𝑏      𝑐   
     =      ≠ 
 𝑑     𝑒      𝑓
C) Doğrular tek noktada kesişiyorsa ise çözüm kümesi tek elemanlıdır.
 𝑎      𝑏 
     ≠ 
 𝑑      𝑒
bottom of page