top of page
İşlem
1)Değişme özelliği:
x      y = y      x  (Tersine eşit olmasıdır.)
 
2)Etkisiz ekran: (Birim)
e      x = X ya da e      0 = 0
 
3)Yutan ekran:
Y      k = y ya da y      1 = y
 
4)Ters eleman:
          -1
x      x  =e (Birim elemana eşittir.)
 
Tablo Sorularında İşlem:
1) Birim eleman bulunurken:
Sıralı olarak tablo içerisinde verilen yerde ortak olarak kesişen sayıdır.
 
2) Yutan eleman bulunurken:
Tüm satır ve sütundaki sayılar aynı ise yutan vardır.
 
3) Tersi bulunurken:
       = Tabloda bulunan birim elemana karşılık gelen sayıya tabloda bulunan kesişime gidilerek
bulunur.
 
4) Çok kuvvetli sorularda:
    9999999
              = 9999999 sayısı sütun ya da satırda bulunan eleman sayısına bölünerek kalan kısmı alınır.
                     1983 
Örneğin :               sayısı, 5 tane elman sayısına bölünerek bulunursa kalan 3 olur. İlem 3 kez tekrar edilir.
x      x      x  ve sonuç bulunur.
x
x
     -1
x    
bottom of page