top of page

Eğitim Durumları:

Dersin aşamaları:

1)Giriş:

 • Amacı öğrenciyi derse hazırlamaktır.

 

1)Dikkat çekme:

 • Ders odaklanması sağlanır. İlginç bir uyarıcı kullanılır.

 • Ör:Görsel, materyal, video, müzik, ses tonu, vücut hareketleri, soru, ilginç örnek, anı, hikaye, fıkra

 

2)Hedeften haberdar etme: (Gözden geçirme)

 • Neyin, nasıl işleneceği söylenir, kazanımı belirtilir, içerikteki konu sırası verilebilir.

 

3)Güdüleme: 

 • Öğrenme isteği oluşturmaktır. Bunun için bilginin önemi ve yaşamdaki yeri söylenir.

 

4)Ön bilgi hatırlatma: 

 • Öğrencinin önceki bilgileri hatırlaması için genelde soru-cevap tekniği uygulanır.

 

5)Derse geçiş:

 • Gelişme kısmına geçilen bölümü

2) Gelişme: 

O günkü dersin konusu işlenir, planlanan etkinlikler yapılır.

 

3)Sonuç:

 

1)Son Özet:

Bilgiler tekrar edilir.

 

2)Tekrar Güdüleme:

Gelecek ders hakkında bilgilendirmedir.

 

3)Değerlendirme: 

Eksikleri değerlendirme bölümüdür.

 

4)Kapanış:

Teşekkür edilme bölümüdür.

 

Öğretimi etkileyen değişkenler (PİDDE) 

 

1)Pekiştireç:

 • Doğru davranışa karşılık verilen ödüldür. Davranışın sıklığını artırır.

 • Örnek: Aferin gazı, gülümseme, maddi sembolik şeyler (davranışın niteliğine bakılmalıdır. Bireysel farklar dikkate alınmalı)

 

2)İpucu:

 • Doğru cevaba ulaştıran mesajlardır.

 • Örnek: Hatırlatıcı kelimeler, ek soru sorma

 

3)Dönüt:

 • Öğrenciye davranışının niteliği hakkında verilen geri bildirimdir. Sözlü yada sözsüz olabilir.

 • Anında dönüt vermelidir.

 • Pekiştireç ve ipucuda birer dönüttür.

 

4)Düzeltme:

 • Hata veya eksik giderilir. Doğru davranış kazandırılır.

 • Örnek: Doğrusunu söyleme, ek öğretim uygulama

 

5)Etkin katılım:

 • Öğrencinin enerjisini, öğrenme için harcamasıdır. Katılım arttıkça kalıcılık artar.

 • Örnek: Soru-cevap, tartışma, deney, gezi, gözlem, proje, problem, çözme yaparak yaşayarak öğrenme

 

Dönüt Türleri (Schimmel ortaya atmıştır)

1)Teyit edici:

Cevabın doğru yada yanlış olduğu söylenir.

2)Açıklayıcı:

Cevabın neden doğru yada yanlış olduğu açıklanır. (Yanlış çünkü ..)

 

3)Düzeltici:

Yanlış cevaba karşılık doğrusu söylenir.

 

4)Teşhis edici:

Hatasını neye çalışarak düzelteceği söylenir.

 

5)Eklemleyici:

Doğru cevaba karşılık ekstra bilgi verilir.

bottom of page