top of page

CÜMLEDE ANLAM

1.İyi Cümlenin Özellikleri

Akıcılık: Dilde pürüzlü söyleyişe yer vermemektir

Açıklık: Bir cümleden herkesin aynı anlamı çıkarması

Yalınlık (sadelik): Cümlede herhangi bir sanata yer vermemektir.

Yoğunluk (Özlülük): Az sözle çok şey anlatmaktır.

Duruluk: Gereksiz sözcük kullanmamaktır.

Doğallık: Yapmacıklı ifadeye yer vermemektir.

Özgünlük: Kendine has başkalarına benzememektir.

Tutarlılık: Kişinin çelişmemesidir.

Evrensellik: Bütün dünya uluslarına seslenmektir.

Ulusallık: Kendi kültüründen örnek verilmesidir.

Etkileyicilik: Merak unsurunu ön planda tutmaktır.

 

2. Cümlede Anlatım Biçimleri

 

a) Nesnel Anlatım

 • Kanıtlanabilen ve doğruluğu kişiden kişiye değişmeyen cümlelerdir.

 • Suyun kaynama sıcaklığı 100 derecedir.

b) Öznel Anlatım

 • Kanıtlanamayan ve doğruluğu kişiden kişiye değişen cümlelerdir.

 • En tatlı hayvan ördeklerdir.

c) Doğrudan Anlatım

 • Bir cümleyi olduğu gibi aktarmaktır.

 • Oğluna hemen eve gel dedi.

 • Kitap okumak istemiyorum yazmış.

d) Dolaylı Anlatım

 • Bir cümleyi değişiklik yaparak anlatmaktır.

 • Oğluna eve gelmesini söyledi.

 • Kitap okumak istemediğini yazmış.

3. Cümleler Arası Anlam İlişkileri

 

a) Neden-Sonuç İlişkisi:

 • İlk olay sebebi diğer olay açıklamasıdır. ”-dığı için, -dığından, -dan dolayı, çünkü yüzünden” gibi cümle bu ekleri alır.

 • Şarkıları dinlendiği için çok mutlu olmuştu.

b) Amaç-Sonuç İlişkisi:

 • İlk olay amacı diğer olay ise o amacın yargısını bildirir. ”-mek için, -maya” gibi cümle bu ekleri alır.

 • Çocuklarına bakabilmek için çalışıyor.

c) Koşula Bağlılık İlişkisi:

 • İlk olayın gerçekleşebilmesi ikinci olaya bağlıdır. “-se, -sa, -mı, -mi, ancak, üzere” gibi cümle bu ekleri alır.

 • Babam bugün eve erken gelirse sinemaya gideceğiz.

 

4.  Cümlede Yansıtılan Duygu ve Düşünceler

 

a) Kanıksama:

 • Kişinin olumsuz bir duruma alışması ve tepki vermez duruma gelmesidir.

 • Yerlere atılan çöpleri artık görmezden geliyorum

b) Yadsıma:

 • Yorum götürmeyen cümlelere yadsıma cümleler denir yada yapılan şeyi inkar etmedir.

 • Benim bunları yapacağıma nasıl inandın

c) Hayıflanma:

 • Kişinin yapamadığı bir şeyden dolayı içerlemesidir.

 • Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım

ç) Pişmanlık:

 • Kişinin yaptığı ya da söylediği bir şeyden rahatsızlık duymasıdır.

 • Ellerim kırılsaydı da vurmasaydım

d) Olasılık:

 • Bir durumun gerçekleşebilme ihtimalinden bahsedilmesidir.

 • Belki seneye tatil gideriz.

e) Öykünme:

 • Özgünlüğün zıttı yani taklit etmektir.

 • Hasan Asaf’ın şiirlerinde Recaizade’nin etkisi belirgindir.

f) Varsayım:

 • Gerçekleşmemiş bir olayı gerçekleşmiş gibi düşünmektir.

 • Diyelim ki sana seni sevdiğini söyledi.

g) Yakınma:

 • Bir kişinin yaptığı yanlışı üçüncü bir kişiye söylemektir.

 • Düğününe beni çağırmadı.

ğ) İkilem:

 • İki seçenek arasında kalındığını bildiren cümlelerdir.

 • Acaba dizüstü bilgisayar mı alsam?

h) Sitem:

 • Bir kişinin yaptığı yanlışı ona söylemektir.

 • Düğününe beni çağırmadın.

ı) Kinaye:​

 • Söylenenin tam tersini gösteren cümlelerdir.

 • Trafik kurallarına çok uyuyorsun, gelene kadar tüm kırmızı ışıklarda geçtik.

i) Düşsel Öğeler:

 • Cümlede edebi sanatlara yer verilmesidir.

 • Bu nehir ağır akar yorgun mu bilmem

j) Kaygı:

 • Endişe ve tasa bildiren cümlelerdir.

 • Denizde bu kadar yüksek dalga olmazdı yoksa fırtına mı geliyor?

k) Karşıt Durum:

 • İki zıt anlamın cümlede bir arada kullanılmasıdır.

 • Sabahları sinirli olan babam bazen neşeli davranıyordu

l) Aşamalı Durum:

 • Bir zamana göre bir şeylerin gerçekleşmesidir.

 • Günden güne iyileşiyordu.

m) Yorum:

 • Bir olayı kişinin kendi düşüncesiyle açıklamasıdır.

 • Patara plajı, temiz kumu ve denizi ile çok sevdiğim bir yerdir.

n) İşlev:

 • Bir şeyin bir özelliğinden bahsedilmesidir.

 • Çizgi filmlerin çocukların hayal gücünü zenginleştirme özelliği var.

o) Özeleştiri:

 • Kendini eleştirmektir.

 • Arkadaşlarımla vakit geçirdiğim kadar ders çalışmıyorum.

ö) Eleştiri:

 • Başkasını eleştirmektir.

 • Konularını kurgulamada gösterdiği özeni sözcük seçiminde göremiyor.

p) Azımsama:

 • Yetinmeme durumudur.

 • 10 lirayla bugünü geçiremem.

r) Küçümseme:

 • Birinin yaptığı işi yeterli görmemeyi bildirir.

 • Üniversiteyi bitirecekmişte ailesine bakacakmış.

s) Gerçekleşmemiş Beklenti:

 • Bir kişiden yapılması istenen olayın gerçekleşmediğini öğrenmektir.

 • Gelince ararsın sanmıştım.

ş) Tasarı:

 • Geleceğe dair plan yapmaktır.

 • Önümüzdeki yıl araba alacağım.

t) Ön yargı:

 • Gerçekleşmemiş bir durum hakkında olumlu veya olumsuz fikir yürütmektir.

 • İyi bir adama benziyor (olumlu)

u) Karşılaştırma:

 • İki şeyi birbirine kıyaslamaktır. ”en, daha, göre” sözcükler cümle içerisinde bulunur.

 • En iyi divan şiiri gazeldir.

 • Abin herkesten daha başarılı.

bottom of page