top of page
Yüzde kar-zarar
 
Yüzde alma
X’in, %y’si m’dir.
       𝑦   
X.         : m
     100 
 
Örneğin: 200’ün, %40’ı:
          40  
200.          : 80’dir.
         100
 
Yüzde kar-zarar
Satış Fiyatı: Alış Fiyatı + Kar (Kar edilir)
Satış Fiyatı: Alış Fiyatı – Zarar (Zarar edilir)
 
Faiz:
 
F: Faiz
A: Anapara
n: Faiz oranı
t: Zaman
Yıllık faiz hesaplanırken
      𝐴.𝑛.𝑡
F=                    
       100
 
Aylık faiz hesaplanırken
      𝐴.𝑛.𝑡
F=          
      1200
 
Günlük faiz hesaplanırken
      𝐴.𝑛.𝑡
F=            
     36000
bottom of page