top of page
Karışım
  • Karışım problemleri çözülürken hep tuz, şeker ya da alkolün yüzdelik kısmı alınarak işlem yapılır suyun yüzdesi alınmaz.
  • İlk karışımın tuz, şeker ya da alkolün yüzdesi (%x) ile toplam kütlesi gram (a) cinsinden çarpılır.
  • Daha sonra ikinci karşımın tuz, şeker ya da alkolün yüzdesi (%y) ile toplam kütlesi gram (b) cinsinden çarpılır.
  • Son olarak sonuç kısmında iki karışacak maddenin kütlesi gram cinsinden toplanır. (a + b = c)
  • Toplam yüzdeyi bulmak için de bulunan toplam kütle ile toplam yüzdenin yerine yazdığımız “z” çarpılır ve sonuç bulunur.
 
x.a + y+b = z.c
 
- Karışıma su ekleniyorsa suyun yüzdesi sıfır olarak alınır
- Tuz, şeker ve alkol ekleniyorsa yüzdesi 100 olarak alınır.
- Karışım döküldüğünde yüzdesi değişmez, sadece madde miktarı değişir.
bottom of page