top of page

Öğretim İlkeleri:

İlkeler öğretimin kalitesini arttırmak için uyulması gereken prensiplerdir.

1)Hedefe Görelik:

Öğretim planlanırken öncelikle hedeflere bakılır. Amaç-kazanım, istendik davranış, öğretim programı

 

2)Öğrenciye görelik:

Öğrenci özellikleri dikkate alınır. İlgi, ihtiyaç, yetenek, gelişim, hatır oluş gibi… Birey merkeze alınır. Bireysel farklara göre düzenleme yapılır. Bu ilkenin dikkate alınması başarı olasılığını artırır.

 

3)Yaşama yakınlık: (Hayatilik)

Yaşamda yeri olan şeyler öğretilmeli öğrenciler bunları hayatlarında kullanmalı Bu ilke güdülenmeyi artırır.

 

3)Etkin Katılım: (Aktivite, iş)

Öğrenci enerjisini ders için harcamalı. Katılım arttıkça kalıcılık artar En kalıcı olan yaparak-yaşayarak öğrenmedir.

 

4)Somuttan – soyuta:

Soyut kavramlar öğretilirken somut materyaller kullanılır. Öğrenci bilgiyi ilk önce görerek ve dokunarak almalıdır. İlkokulun başlarında daha çok kullanılır.

 

5)Açıklık (Ayanilik):

Ders anlatımı anlaşılır olmalıdır. Bunun için şunlar yapılmalıdır.

1)Düzeye uygun sade bir dil

2)Yeterli örnek verme

3)Materyallerle çok sayıda duyuya hitap etme

Not: Somuttan soyuta daha çok somut işlemler, açıklık ise sonraki gelişim dönemlerinde tercih edilir. Soyut bir kavram öğretilirken açıklık kullanılır. (Bitki, hayvan, dağ, tepe)

 

7)Tümden gelim (Genelden Özele):

Önce genel bilgiler verilir. Sonra alt başlık ve ayrıntılı bilgilere geçilir.

 

8)Güncellik (Aktüalite):

Dersin konusu güncel olaylarla ilişkilendirilir. (Haberler, gazeteler). Önemli gün tarihlerinde yapılan etkinlikler güncelliktir.

 

9)Basitten karmaşıklığa:

İlk önce kolay bilgi ve etkinlikler verilir. Sonra zor olanlara geçilir.

Örnek: Bloom taksonomisi

 

10)Sosyallik (Otoriteye itaat ve özgürlük):

Sosyalleşme sağlanır. (Grup çalışmaları gibi). Öğrenci özgür karar alabilmeli ancak kurallarda uymalıdır.

 

11)Bilinenden bilinmeyene:

Derse ön bilgilerden başlanır. Yeni bilgi ön bilgilerle ilişkilendirilir. Ön bilgi eksiklikleri giderilir

 

12)Yakından uzağa:

Öğretime öğrencinin yaşadığı çevreden başlanılır. (Mahalle, ilçe, il, ülke) (Dünya, ay, güneş), (Bugünden geçmişe)

 

13)Ekonomiklik:

En az harcama yapılır. (zaman, para ve emek) birden çok sonuca ulaşılır. Plan hazırlamak bu ilkeyi destekler. Boşa harcama yapılmamalıdır.

 

14)Bilgi: (Transfer)

Bilgileri yeni durumlarda kullanılır. Dersler arası bilgi geçişi olur.

 

15)Bütünlük:

Bilişsel duyuşsal, psikomotor tüm yönler geliştirilir.

 

16)Bilginin güvence altına alınması:

Bazı bilgiler yazılarak ve öğretilerek nesilden nesile aktarılır. (Tarih, dil, kültür) Günümüzde değeri azalmıştır.

bottom of page