top of page

Madde İstatistiği:

1. Madde Güçlük İndeksi (Pj)

 • Maddenin kolaylık veya zorluk derecesini gösterir.

 • Pj = 0 ile 1 arasında:

 • 0’a yaklaştıkça zorlaşır 1 e yaklaştıkça zorlaşır

 • Bir maddenin günlük indeksi aynı zamanda o maddenin doğru yapılma alanını verir 0.90:1.90

 1. 0.00  - 0.19 = Çok zor

 2. 0.20 – 0,39 = Zor

 3. 0.40 – 0.59 = Orta

 4. 0.60 – 0.79 = Kolay

 5. 0.80 – 1.00 = Çok kolay

Soru:

 

 

 

2. Madde Ayırt edicilik İndeksi: (rj)

Maddenin bilinenle bilinmeyenleri birbirinden ayırt etme derecesidir

rj: (Azalır) < -1.00 – 0.00 – 1.00  > (Artar)

 1. -1,00 -0.29 = Testten çıkarılmalı

 2. 0,20 – 0,29 = Düzeltilmeli

 3. 0,30 – 1,00 = Testten atılmalı

Çeldirici:

Doğru yanıtın dışında kalan seçeneklerdir.

a) İşleyen Çeldirici:

Üst gruptan az, alt gruptan daha çok öğrenciyi kendine çeker.

b) Ters Yönde İşleyen Çeldirici:

Alt gruptan az, üst gruptan daha çok öğrenciyi kendine çeker.

c) Zayıf İşlemeyen Çeldirici:

Her iki gruptan kendine çektiği öğrenci sayısının az olmasıdır.

d) Güçlü Çeldirici:

Her iki gruptan da kendine çektiği öğrenci sayısının hem fazla olması hem de daha önemlisi yanıtlama oranlarının birbirine yakın olmasıdır.

 

3. Madde Varyansı:

Pj. Qj

Pj = Madde güçlük indeksi (doğru yapılma oranı)

Qj = Doğru yapılmama oranı (1 - Pj) şeklinde bulunur.

4. Madde Standart Sapması (Sx) :

Sx =   Pj.Qj

Pj = Madde güçlük indeksi (doğru yapılma oranı)

Qj = Doğru yapılmama oranı (1 - Pj) şeklinde bulunur.

5. Madde Güvenirlik İndeksi

Madde Güvenirlik İndeksi = Madde ayırt ediciliği (rj) . Madde Standart Sapması (Sx)

WhatsApp Image 2020-07-09 at 21.06.33 (1
ko%CC%88k_edited.png
Ekran Resmi 2020-07-10 16.39.31.png
Ekran Resmi 2020-07-10 16.39.24.png
bottom of page