Duraklama Dönemi:  (Tereddi ve Togayyur)
1)Nedenleri :
Merkezi otorite bozuluyor: (Küçük yaşta padişah olunması / saray kadınlarının yönetime karışması / rüşvet ve iltimasın (torpil) artması / savaşların uzun sürmesi masrafı arttırdı ve ganimet getirmemesi / tımarın bozulması (sosyal, askeri, ekonomi) / saray masrafların artması / orduya devşirmeye aykırı olarak