top of page

Program tasarlamada değerlendirme:

  • Programın başarısı hakkında dönüt verir. Kalite kontrol sağlar.

  • Program geliştirmeye yön veren ve süreklilik kazandıran öğedir.

  • Tyler’in hedefe dayalı değerlendirme modeline göre programın başarısı kazanımlara ulaşma düzeyine bağlıdır.

 

Deneme (Pilot) uygulaması:

  • Pilot uygulamanın amacı programın eksikliklerini görmektir.

  • Bu uygulamadan sağlıklı bilgi alabilmek için şu şartlar sağlanmalıdır.

1)Deneyimli ve başarılı öğretmenler

2)Hazır bulunuşluğu yeterli öğrenciler

3)Uygun öğrenme ortamları

 

Aşamaları:

1)Plan yapılır.

2)Okul ve sınıflar seçilir

3)Yönetici ve öğretmenler seçilir

4)Program tanıtılır. (Hizmet içi eğitim)

5)Uygulanır

6)Değerlendirilir.

 

Okul-Sınıf seçimi:

  • Evren-örneklem ilişkisi sağlanmalıdır. Bunun için şu şartlar aranır:

1)Coğrafi bölgeleri temsil eden

2)Yerleşim birimlerini temsil eden

3)Okul türlerini temsil eden

4)Yaş ve cinsiyet çeşitliliği

5)Gerekli alt yapı

bottom of page