top of page
Eşitsizlik
x > 2 = ÇK = (2, ∞)
x ≤ 4 = ÇK = (-∞, 4]
 
1) Sayının her tarafına aynı sayı eklenip, çıkartılabilir.
2) Negatif bir sayı ile çarpılırsa ya da bölünürse büyüklük yön değiştirir.
                         
3) x < y <0 =      > 
                      x      y
         2
4) 𝑥 < x = 0 < x < 1
            3        2
5) x < 𝑥  < 𝑥 = -1< x < 0
bottom of page