top of page
Türkiye'de Dış Kuvvetler: 
1)Akarsular:
A)Aşındırma En Fazla Etkili Olan:
1)Vadi: Boğaz (Yarma), Kanyon
-Çentik: " V " şeklinde, Türkiye yüksek ve dağlı olduğu için bu olur. (Doğu Anadolu Karadeniz)
-Boğaz: Karadeniz ve Akdeniz'de dağların paralel olması ile olur.
-Kanyon: Karstik arazilerde olur. (En çok Akdeniz) 
2)Menderes: Ege'de çoktur.
Hidroelektrik potansiyeli düşük,(Yavaş), Barajlar sulama amaçlı kurulmuştur.  
3)Peribacaları: Volkanik tüf, sel suları ve rüzgarlar oluşturur.
                              İç Kuvvet                        Dış Kuvvet        (=Hem iç, hem dış)
4)Kırgıbayır: Sel yarıntısı, En fazla İç Anadolu. (Erozyon bölgelerinde olur)
5)Peneplen: Akarsunun aşındırdığı en alt seviye (deniz seviyesi)(Çatalca -Kocaeli)
2)Biriktirme:
1)Birikinti Konisi - Yelpazesi: Dağ etkilerinde olur. (su kaydırağı gibi) (İnegöl örnek)
2)Irmak Adası: Menderes okyanusunda oluşan küçük adalar 
Not: Menderes hem aşındırma, hem birikinti
3)Seki (taraça): Akarsuda oluşan basamaklar. Akarsunun toptan yükselmesi ile olur.
Not: Sekiler hem aşındırma, hem birikinti.
 
2)Buzullar: 
(Etkisi en az)=(Türkiye orta kuşakta)
- 2400 metre üzeri yerlerde olur =(Sirk(buzul)Gölü, hörgüç kaya, Tekne vadi, tekke buzulu, moren (toprak))
- En küçük 5 dağda vardır: Ağrı, Buzul, Süphan, Kaçkar, Erciyes.
3)Rüzgarlar: 
Karasalda, En fazla İç Anadolu (bitki örtüsü az olduğu için).
- Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da da vardır. 
- Mantar kaya, Tafoni, Kumul, Lös(Toprak) örnektir.
4)Karstlaşma:
- Kalker (Kireç taşı)
- Jips(Alçı taşı)                                 
- Kaya tozu, dolomit
- Karstik taşlar= En fazla Akdeniz (Antalya, Konya, Çankırı, Sivas, Muğla, Denizli, Uşak)'da vardır. 
A)Aşındırma:
Lapya (En küçük Ova) --> Dolin--> Uvala--> Lapya --Polye (En Büyük Ova) --> MağaraObruk
Obruklar:
- Cennet-Cehennem (Mersin)
- Kızören(Konya)
- Karstik arazi turizmi olumlu şekilde etkilemiştir.
- Tarım, ulaşım ve yerleşim ise olumsuz
- Akdeniz'de göçme (çökme) depremine neden olmuştur.
 
B)Biriktirme:
- Sarkıt + Dikit = Sütun
- Traverten (Pamukkale) 
5)Dalgalar:
A)Aşındırma:
1)Falez:
- Dağların denize paralel uzanması gerekir.
- Karadeniz (Doğu-Batı), Akdeniz(Antalya çevresi), Muğla(Menteşe), Ege'de de vardır.
B)Biriktirme:
1)Kıyı seti(Lagün):
- Kıyı yakınındaki kayaların önünün dalgalar tarafından taşınan malzemelerle kapanıp göl oluşması 
- Büyük ve Küçük Çekmece, Durusu (Terkos)
2)Tombolo(Saplıada):
- Sinop(İnceburun), Balıkesir(Kapıdağ)
bottom of page