top of page
Türkiye’de Topraklar:
1) Zonal:
- Bulunduğu yörede ana kaya üzerinde iklim yapısına göre oluşan düzenli katmanlara sahip topraklardır.
a) Kahverengi orman toprağı:
- Karadeniz’de ve Marmara ormanlarında görülen bu toprak türü humus oranı yüksek olduğu için verimlidir.
b) Terra rossa Toprak:(Kırmızı)
- Akdeniz iklim bölgesinde görülen bu toprak türü kireç oranı fazla olduğu için verimsiz.
c) Kestane renkli step toprağı:(en yaygın)
- Türkiye’de en fazla görülen toprak türüdür. Karasal iklimlerde görülen bu toprak türü humus oranı az olduğu için verimsizdir.(Bitki az)
d) Çernezyum:(Kara)
- Erzurum – Kars çevresinde görülen bu toprak türü dünyanın en verimli toprak türü denir.
e) Podzolik:
- Batı Karadeniz’de en yüksek kesimlerde görülen bu toprak türü çok yıkandığı için verimsiz.
2) Azonal:
- Dış kuvvetlerin taşımasıyla oluşan bu toprak grubu düzenli katmanlara sahip değil.
- Alüvyal ve Kolüvyal toprak oluşur. (akarsu ile)
İri toprak=Litosol, İnce= Regosol
- Buzul: Moren Topraklar. (Ağrı, Kaçkar, Erciyes)
- Rüzgar: Lös = Güneydoğu.
3) İntrazonal:
- Bulunduğu kayaç yapısına göre oluşan ve katmanlara tam olgunlaşmış topraklardır.
a) Vertisol:
- En çok Trakya
- Killi ve Kireçlidir.
b) Samançaklar
- Tuzlu toprak.
- Tuz gölü. (beyaz)
- Tarım yok, Bitki var.
bottom of page