top of page
A)Temel Kavramlar:
1)Rakam: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
2 Doğal Sayı: (N=0, 1, 2, 3...)
3)Tam Sayı: (Z=0), (+Z=1, 2, 3...), (-Z=-1, -2, -3...)
4)Rasyonel Sayı: Kesirli sayılardır. (Q=a/b), (a/0=Tanımsızdır.), (0/b=0'dır.)
5)İrrasyonel Sayı: Rasyonel olmayan sayılardır. (Q =√3, π, e)
6)Reel (Gerçel) Sayılar: Tüm sayılardır. 
B)Tek-Çift Sayılar:
m=Bir tam sayı ise:
2m=Çift Sayıdır. (...-2, 0, 2...)
2m-1=Tek sayıdır. (...-3, -1, 1, 3...)
  • Çift + Çift = Çifttir. / Çift - Çift = Çifttir. / Çift.Çift = Çifttir.
  • Çift + Tek = Tektir. / Çift - Tek = Tek. / Çift.Tek = Çifttir.
  • Tek + Tek = Çifttir. / Tek - Tek = Çifttir. / Tek.Tek = Tektir.
İpucu: 
       soruda verilirse sadece n sayısına bakılır x sayısı önemli değildir. n çift ise sayı çifttir. Tek ise tektir.
Uyarı!:
1/x gibi durumlarda çitf veya tekliğe bakılmaz.
C)Asal Sayılar:
1 ve kendinden başka tam böleni olmayan sayılardır. (2, 3, 5, 7, 11...)
İpucu:
En küçük asal sayı 2'dir.
(x-y).(x+y)= Sonucu asal sayı ise (x-y)'nin sonucu kesinlikle 1 olur.
Uyarı!:
1 asal sayı değildir , Negatif asal sayı yoktur.
D) Faktöriyel:
0! = 1'dir.
1! = 1'dir.
2! = 1.2 = 2'dir.
3! = 1.2.3 = 6'dır.
4! = 1.2.3.4 = 24'tür.
5! = 1.2.3.4.5 = 120'dir. (Sonrası tüm sayıların sonu sıfır ile biter.)
"-" ile başlayan faktöriyel yoktur
  • Soruda sayının kaç basamağı sıfırdır şeklinde verilirse sayı sürekli 5'e bölünür ve her bölmede kalanlar toplanır ve sonuç bulunur.
  • Soruda sayının kaç basamağı dokuzdur derse de yine aynı işlem yapılarak sürekli 5'e bölünür ve kalanlar toplanır. Bir Faktöriyel içindeki asal sayı adedi bulunması için sayı sürekli o asal sayıya bölünerek bulunur. (Asal değilse sayı asal çarpanlara ayrılır ve büyük çarpan alınır ve aynı ilem yapılır.)
E) Ardışık Sayılar:
- 1+2+3+…….+n = n. (n+1) 
                                  2
- 2+4+6+……,+2n = n.(n+1)  
1+3+5+...........+2n-1=n
         (1+2n-1)
              2
Genel Toplam Formülü:
Ortadaki sayı . terim sayısı
Ortadaki Sayı
Son terim + ilk terim
                 2
Terim Sayısı:
Son terim – ilk terim +1
         Artış Miktarı
 
  • Kitap sorularında sayfa sayısı 3 basamaklı ise: 3n - 108
  • Kitap sorularında sayfa sayısı 2 basamaklı ise: 2n- 9
we.png
bottom of page