top of page

Eğitimin Kurumsal Temelleri:

1)Tarihi Temel:

 • Geçmiş çalışmalar incelenir

 • Eğitim tarihi gözden geçirilir.

2)Ekonomik Temel:

 • Tasarruf ve verimlilik sağlanır

 • Ülke ekonomisi desteklenir

 • Tasarruflu ve üretken bireyler yetiştirilir

3)Sosyal Toplumsal Temel:

 • Toplumun ihtiyaçları karşılanır

 • Kültür ve değerler aktarılır

 • Çevresi ile uyumlu bireyler yetiştirilir

4)Konu Alanı Temeli:

 • İçerikteki bilgiler güncel ve yeterli olmalıdır

 • (Ne öğretiyoruz ?) sorusunu cevaplar

5)Bireysel Temel:

 • Bireysel ihtiyaçlar dikkate alınır

 • Maslow hiyearşisi

 • Bireysel farkalr gözetilir

 • Kendini gerçekleştirme amaçlanır

6)Psikolojik Temel:

 • Program gelişim dönemine uygun olamlıdır

 • (Hedefler ulaşılabilir mi?)

 • (Nasıl öğretelim ?)

 • (Yöntem, teknik, mataryal ve öğrenme kuramını belirler)

7)Felsefi temel:

 • Eğitim anlayışını belirler                       

 • (Niçin) sorularını cevaplar

 • Eğitimin yönünün belirler

 • Hedefleri oluşturur.

Felsefe Akımları:

1)İdealizm: (Klasik Eğitim)

 • Gerçek düşüncenin ürünüdür

 • Zihin doğuştan gelir

 • Bilgiler evrensel ve mutlaktır

 • Sorgulama ve sezgi yoluyla bilgiye ulaşılır

 • Soyur kavramalr incelenir. (Tanrı, cennet, iyilik, ahlak, evren)               

2)Realizm: (Klasik Eğitim)

 • Tek gerçek olan madedir.

 • Zihin doğuştan gelmez, sonradan gelir (zihin boştur)

 • Bilgi nesnel

 • Kültür mirası aktarılır

 • Deney-gezi-gözlem-anlatım kullanılır.

 • Eğitim otoriterdir

 

3)Progmatizm (faydacılık) (Çağdaş Eğitim)

 • Yararlı olan bilgi doğrudur

 • Bilgi değişebilir

 • Birey merkezli eğitim yapılır                                                                 

 • Yaparak, yaşayarak öğrenir

 • Problem çözme, işbirliği kullanılır

 • Öğretmen rehberdir.

 

4)Varoluşçuluk: (Çağdaş Eğitim)

 • Herkes değerlerini özgürce oluşturmak

 • Anı yaşamak önemlidir

 • Herkes biriciktir

 • Kişiye özgü eğitim programı yapılır

 • Amaç kendini gerçekleştirmedir.

Eğitim Felsefeleri:

1)Daimcilik: (ideolizm, realizm) (Osmanlı zamanı gibi) (Geleneksel Eğitim)

 • Eğitim ve bilgiler evrenseldir, değişmez.

 • Geçmişten gelenler aynen aktarılır.

 • Eğitimin amacı yaşama hazırlık

 • Dünyanın maddi ve manevi gerçekleri tanıtılır

 • Seçkin ve entektüel kişiler yetiştirilir

 • Klasik eserler okutulur.

 • Öğretmen ahlaki bir model

 

2)İlerlemecilik: (Programizm) (Çağdaş Eğitim)

 • Birey merkezlidir

 • Eğitim yaşamın ta kendisidir.

 • Yaparak yaşayarak öğrenilir

 • Bilgi, değişebilir

 • Üst düzey düşünme

 • Sosyal ve demokratik gelişim vardır

 • Öğretmen rehberdir

 

3)Esasicilik: (Realizm,idealizm) (Geleneksel Eğitim)

 • Öğretmen merkezli

 • Eğitim sıkı çalışma, disiplin işidir.

 • Zihin boştur

 • Zihin geliştirilir

 • Alıştırma, tekrar, ezber, soyut düşünme kullanılır

 • Konu çok iyi özümsenmeli

 • Geçmişten gelen temel dersler ve beceriler verilir

 

4)Yeniden kurmacılık: (Varoluşçuluk, programitizm) (Çağdaş Eğitim)

Eğitimin amacı toplumu geliştirmektir.

Ülkede fırsat eşitliği sağlanır

Uygulama ağırlıklıdır.

Özgür eğitim ortamı sağlanır                

Okul, öğretmen reform öncüsüdür.

bottom of page