top of page

ÖZEL EĞİTİM

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim ihtiyaçlarının karşılamak üzere yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleriyle onların özür ve özelliklerine uygun ortamda sürdürülen eğitimdir.

 

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Birey:

Bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri bakımından yaşıtlarından beklenen düzeyde anlamlı farklılık gösteren bireylerdir.

Amacı: Kendine yetebilen, potansiyelini kullanabilen, toplum içinde yer alabilen bireyler olmalarına yardımcı olmak.

 

Özel Eğitimin İlkeleri

1- Öğretim planı öğrenciye göre bireyselleştirilmeli.

2- Özel eğitime ihtiyacı olanların eğitimine erken yaşta başlanmalı.

3-Süreklilik

4-Sosyal ve fiziksel çevreden ayırmadan yürütülmelidir.

5- Yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte eğitim görmelerine öncelik verilmelidir.

6-Aile her aşamaya katılmalıdır.

7-BEP hazırlanmalıdır.

 

Özel Eğitim Süreci

Farkına varma:

Sınıf öğretmeni farkına varır. Psikolojik danışmana gider. Psikolojik danışman aileyle konuşur.

Tanılama:

Özel eğitime muhtaç çocukların sorunlarının ne olduğunu onlara nasıl eğitim verip nasıl yardım edilebileceğini belirlemek amacıyla zihinsel, sosyal ve bedensel alanlarda zayıf ve güçlü olduğu yönleri, kişilik özellikleri, kişilik yapısı ve ilgi, yetenek ve değerlerini saptamak amacıyla yapılan bilimsel uğraşlardır.

Yöneltme:

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine karar verilerek eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu hazırlanmasını içeren bir süreçtir.

Yerleştirme:

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin uygun resmi okul veya kuruma yerleştirilmesi.

 

Evde Eğitim:

Doğrudan bir öğretim kurumundan yararlanamayacak durumdaki öğrencilere sunulur.

 

Özel Eğitim sınıfı:

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin normal okullarda farklı bir sınıfta eğitim görmeleridir. Özel eğitim öğretmenleri atanır ve sınıf mevcudu 10'u geçmez.

Kaynaştırma:

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin yetersizliği olmayan akranlarıyla beraber eğitim görmelidir. Temel amaç Sosyal ve Eğitsel açıdan bütünleştirmedir.  Bir sınıftaki kaynaştırma öğrencilerinin sayısı 2'yi geçmez.

 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)

  • Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin özellikleri ve eğitim yeterlilikleri doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşabilme amacıyla özel olarak hazırlanan programlardır.

  • Özel eğitim öğrencilerinin eğitim ve değerlendirilmeleri BEP lere göre yapılır.

  • BEP, okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında; sınıf öğretmeni, bir rehber öğretmen, dersine giren branş öğretmenleri, eğitim programı hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, gezerek özel eğitim hizmeti veren öğretmen, öğrenci ve ailesi tarafından oluşturulan ekip tarafından hazırlanır.

bottom of page