top of page
6)Bilim:
 
a)Bilim insanları:
1)Kadızadei Rumi: 
- Kuruluş Yükselme zamanı.
Matematikçi ve astronomdur. Rasathane yapmıştır.
2)Davudi Kayseri:
- Orhan Bey zamanı
Süleyman Paşa İznik Medresesi’ne atanan ilk müderris
3)Molla Fenari:
- II. Murat zamanı
- İlk Şeyhülislam
 
4)Altuniazade:
- Fatih zamanı
- Bevliye (üroloji) çalışmaları yaptı.
5)Akşamsettin:
- Fatih zamanı
- Fatih’in hocası, mikrobiyolojici ilk kez mikroba mikrop dedi. Maddetül Hayat yazdı
 
6)Ali Kuşçu:
- Fatih zamanı
- Otlukbeli Savaşı sonrası geldi. Ayasofya müderrisi, enlem ve boylam hesapladı. Ayın haritasını çıkardı, Ay’da ismi var.
 
7)Miran Çelebi: XVI. yy
- Ali Kuşçu’nun torunu, matematik ve astronomi, Uluğ beye karşı çıktı.
8)Ahi Çelebi: XVI. yy
- Böbrek hastalığı ile uğraştı.
 
9)Sabucanoğlu Şerafettin:
- Fatih dönemi
- Deneylerini kendinde denemiştir. Plastik cerrahinin babasıdır. Mücerratname ve Kitabül Cerrahiyatül hariye (Resimli ameliyat kitabı)adlı eseri vardır.
 
10)Molla Lütfi ve Sinan paşa:
- Fatih dönemi
- Fatih’in matematik hocaları
 
11)Piri Reis:
- Kanuni dönemi
- Kitabül Bahriye adlı eseri vardır. 6 haritası vardır. İlk dünya haritasını çizdi.
 
12)Seydi Ali Reis:
- Kanuni zamanı
- Miratül Memalik ve Kitabül Muhit yazdı.
 
13)Takiyüddin Mehmet:
- III.Murat
- İlk rasathane açan kişi, otomatik makine eserleri yazdı. Kadızade-i Şemsettin fetva verdi yıkıldı.
 
14)Evliya Çelebi: 17 yy.
- Seyahatnameyi yazdı.
 
15)Katip Çelebi: 17 yy.
- İlk bibliyografya (Hacı Kalfa, Hacı Halife) olarak Avrupa bilinir. Keşfetüz, Zünun ve Cihannüma yazdı
 
16)Hezarfen Ahmet Çelebi:
- IV. Murat zamanı
- Galata’dan, Ümraniye’ye kanatla uçtu.
 
17)Lagari Hasan Çelebi: 
- IV. Murat zamanı.
- Barutlu füze ile uçtu.
 
18)Koçi Bey:
- IV. Murat zamanı
- Devletin durumu hakkında risale verdi
 
19)Naima: 18 yy.
- İlk resmi vakanüvis, tarihçi (vakanüvis yokken şehnameci vardı)
 
20)Erzurumlu İbrahim Hakkı: 18 yy.
- Marifetname yazdı. Matematikçi, astrolog
 
21)Humbaracı Ahmet: 18 yy.
- Batı tarzında ıslah edilen ilk ocak olan humbaracı ocağını ıslah etti.
 
22)Ayaşlı Şifai: 18 yy.
- Ebedir ve şifacıdır.
 
23)Marco paşa: 19 yy.
- Saray hekimliği yaptı, sabırla hastasını dinlerdi.
 
24)Mustafa Behçet Efendi: 19 yy.
- Behçet hastalığını bulmuştur. Tıbbiye-i Şahane’nin baş hekimidir.
 
25)Ahmet Cevdet paşa: 19 yy.
- Abdülmecid’e zamanı tarihçi, Tarihi Cevdet isimli kitabı vardır. Mecelle yazdı. (ilk medeni kanun)
26)Mehmet Fatih Gökmen: 20 yy.
- Hicri takvim çalışması yaptı.
27)Yahyalı Esat efendi:
- III. Ahmet
- Muallimi salis (Öğretmen), Lale Devri’nde Aristo’nun fizika adlı eserini çevirdi.
 
bottom of page