Ölçme

Herhangi bir niteliğin gözlenmesi ve gözlem sonucunun sayılarla yada başka sembollerle ifade edilmesidir. ölçme durumunun mümkün olduğunca günlük yaşama benzer hale getirilmesidir. Soruları farklı iki ölçme aracından elde edilen sonuçlar karşılaştırılamaz. Üç unsurdan oluşur:

  1. Ölçülecek niteliğin olması

  2. Niteliğin gözlenebilmesi

  3. Gözlem sonuçlarının amaca uygun sayı ve sembollerle gösterilmesi.

 

Doğru olan bir ölçme uygulamasında;