top of page
Nüfus:
Doğal Nüfus artış Hızı:
Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki farktır.
1)Arttıran Faktörler:
- Doğurganlığın fazla olması
Eğitim seviyesinin düşük olması
Sağlık alanındaki iyileşmeler
Teşvik planları                
 
2)Azaltan Faktörler:
Aile planlaması
Kadınların iş hayatına girmesi
Savaşlar ve doğal afetler
Ülke dışına yapılan göçler
 
Yüksek Olmasının Sonuçları:
 1)Olumsuz:
- Kişi başı milli gelir azalır
- İşsizlik artar
- İç ve dış göç artar
- Çevre kirliliği artar
 2)Olumlu:
- İş gücü potansiyeli artar
- İş gücü ucuzlar
- Vergi geliri artar
bottom of page