top of page

Mutlak

Maksimum

    ----------------

Türkiye’de Nem ve Yağış
1)Maksimum Nem:
- Belirli sıcaklıkta havanın alabileceği nem miktarıdır.
- Sıcaklık arttıkça maksimum nem’de artar. Yaz mevsiminde maksimum nemin en fazla olduğu bölge Güney Anadolu, kışın ise Akdeniz bölgesidir.
2)Mutlak Nem:
- Belirli sıcaklıkta havanı içeresinde bulunan nem miktarıdır.
- Kıyılarda mutlak nem oranı fazla iken iç kesimlerde bu oran azdır.
3)Bağıl Nem:
- Mutlak nemin, maksimum neme oranına bağıl nem denir.            
- Yağışın oluşabilmesi için maksimum nemin mutlak olarak azalması.
Yağışlar:
- Yağışın fazlası: Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Yıldız Dağları, Muğla(Menteşe), Antalya, Hatay, Hakkari, Erzurum – Kars, Sivas. (Yüksek ve Kıyılar)
- Yağışın en azı: Tuz göl çevresi, Konya ovası, Marmara’da Ergene, Güneydoğu’nın güneyi, Iğdır, Çorum – Kelkit oluğu, (Alçak ve iç)
bottom of page