KİŞİLİK GELİŞİMİ

Kişilik bireyi başkalarından ayıran, doğuştan getirdikleri ve sonradan kazandığı özelliklerin bütünüdür. Kişilik gelişimi de diğer gelişim alanları gibi bireysel bir hızla ilerler ve diğer gelişim alanlarıyla etkileşim içindedir.

 

Kişilik Gelişimi / FREUD

Psikoanalitik yaklaşıma göre insan doğuştan bencil ve kötüdür. Davranışların temelinde cinsellik ve saldırganlık dürtülerinin olduğunu savunur. Çocukluk dönemini, kişilik gelişiminde en önemli dönem olduğunu savunur. Görüşleri kuramsal ve uygulamaya yönelik olarak iki başlıkta incelenir. Freud'un çalışmaları daha çok davranış bozukluklarının tedavisine odaklanır. Uygulamalı kısmı serbest çağrışım yöntemi" le "psikoanaliz" psikolojik rahatsızlıkların tedavisine yöneliktir.

Psikanaliz: Bilinç dışında yer alan sorunların bilinç düzeyine çıkarılması için geliştirdiği terapi yöntemidir.

Serbest çağrışım yöntemi; hipnoz, dil sürçmeleri ve rüya yorumlarının kullanıldığı bir yöntemdir. Kuramsal kısmı ise insan davranışların altında yatan dinamikleri anlamaya yöneliktir. Freud, kişiliği açıklamak için birbirini tamamlayan üç ayrı kuram geliştirmiştir.

 

A- BILINÇ SINIFLAMASI / TOPOGR