top of page
Türkiye'de Hayvancılık:
1) Büyükbaş: (En fazla Konya, Şeker pancarından dolayı)
a) Besi(Ahır): Et-süt fazla ve doğal koşula bağlılık az
- En fazla Marmara Bölgesi
b) Mera: Et-süt az ve doğal koşullara bağımlı
- En fazla Erzurum-Kars
 
2) Küçükbaş: (En fazla dağlık ve karasal yerlerde) (Türkiye’de en çok olandır)
a) Koyun: En fazla beslenen türdür.
- En fazla olan bölgeler İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’dir.
- En fazla olan il Van’dır.
 
b) Kıl Keçisi: Devlet kontrolü altındadır. (Çünkü ağaçları kurutuyor.)
- En fazla olan bölge Akdeniz Bölgesi’dir. (Çünkü makine ve arazi yapısı uygun)
- En fazla olan il Mersin’dir.
 
Tiftik Keçisi: Devlet kontrolü altındadır. (Çünkü çok su tüketiyor.)
- En fazla olan İl Ankara
- Mardin ve Siirt’te de vardır.
 
3) İpek Böcekçiliği: (Dut yapraklarını yiyerek beslenir.)
- En fazla sırasıyla Diyarbakır en çoktur sonra Bilecik, Antalya ve Ankara takip eder.
 
4) Arıcılık: (Bitki örtüsü zengin ve yüksek yerlerde olur.)
- En fazla bal üreten iller sırasıyla en çok Ordu ardından Muğla, Adana ve Sivas takip eder.
- Hakkari, Rize ve Trabzon’da da yaygındır.
- Doğu Anadolu’da ekonomik faaliyet gelişmediği için arıcılık ön plana çıkmıştır.
 
5) Kümes Hayvancılığı: (Doğal koşullardan bağımsızdır.)
- En fazla Marmara Bölgesi’nde görülür.
- En fazla olan iller Afyonkarahisar, Manisa ve Balıkesir’dir.
 
6)Balıkçılık:
a) Deniz Balıkçılığı:
- En fazla Doğu Karadeniz’de yapılır. (Çünkü su soğuk, tuz az, oksijen fazla, plankton fazla, balık miktarı fazla ve ekonomik faaliyet sınırlı.)
- Karadeniz’de 200 metre altında balıkçılık yapılmaz. (Çünkü alt tarafta tatlı su ile tuzlu su birleşmiştir.)
- Boğazlar balıkçılıkta gelişmiştir. (Çünkü akıntı fazla ve balıkların göç yolu üzeridir.)
- En az ise Akdeniz’dedir. (Balık türünün en fazla olduğu yerdir.)
 
b) Kültür Balıkçılığı:
- Deniz’de yapılanı: En fazla Ege’de yapılır. (Çünkü kıyı derinliği az ve koy fazla.) (En fazla olan il Muğla’dır.)
- Göl ve Barajlarda yapılanı ise: En fazla Van’da yapılır (Özellikle İnci Kefali), (Beyşehir, Eğirdir Göllerinde ve Atatürk ve Keban Barajlarında çoktur.)
bottom of page