top of page

1- NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIM /HEBB

Öğrenmeyi organizmanın biyolojik yapısı çerçevesinde ele alan yaklaşımdır. Öğrenme beyin hücrelerindeki sinapsislerde gerçekleşir. Beyin kendine ulaşan her türlü bilgiyi alır ve anlamlandırır. Beynin öğrenme kapasitesi sınırsızıdır. Beyin çok yönlü çalışır ve aynı anda birden çok öğrenmeyi gerçekleştirebilir.

2 - İNSANCIL YAKLAŞIM

Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini değil öğrenmenin nasıl bir ortamda gerçekleştiğini ele alır. Öğrenci biricik öğretmen özerktir. İnsancıl yaklaşımda, öğrenme ortamında açık ve içten bir iletişim olmalıdır. İnsancıl yaklaşımda, öğrenme ortamında bireysel değerle kabul edilir ve geliştirilir. Düşünce ve duygulara bilgiden daha çok önem verilir.

 

a- Benlik Kuramı / Rogers

Birey çevre ile etkileşiminin bir sonucu olarak benlik yapısını oluşturur. Öğretim ortamında benlik duygusunun gelişimine önem verilmelidir.

 

b- İhtiyaçiar Hiyerarşisi / Maslow

Maslow a göre insanda 7 temel yaklaşım vardır. İnsan bu ihtiyaçları gidermek için harekete geçer. Maslow insanların doyurulmamış ihtiyaçlar tarafından güdülendiğini öne sürer. Maslow insan ihtiyaçlarını önem sırasına göre sıralayarak bir hiyerarşi oluşturur. Bu hiyerarşide belli kurallar vardır:

1. Hiyerarşide birincil ihtiyaçlar en temel ihtiyaçlardır, ikincil ihtiyaçlar ondan sonra gelir.

2. Üst düzeydeki ihtiyaca ulaşabilmek için alt düzeydeki ihtiyaçların belli bir düzeyde doyurulması gerekir.

3. Kültür, aile, toplum hangi düzeydeki ihtiyaçların daha baskın olacağını saplar.

Ekran Resmi 2020-07-10 16.57.03.png
bottom of page