Dağlar:
1)Kıvrımlı Dağlar:
Sayıca en fazla olandır.
 
 
 
Kıvrımlı Dağlar Haritası
a) Kuzey Anadolu Dağları:
- Batı Karadeniz: Bolu, Ilgaz, Küre, Köroğlu Dağları
- Orta Karadeniz: Canik Dağı 
- Doğu Karadeniz (Tren yolu yoktur. En fazla yağış burada): Çimen, Kapı, Mescit, Yalnızçam, Kaçkar Dağları
b) Toroslar:
- Doğu Toroslar: Bey, Akdağlar, Sultandağlar, Dedegöl
- Orta Toroslar: Bolkar, Aladağlar, Tahtalı, Bin boğa
- Batı Toroslar Buzul (Cilo) (En yüksek 2.Dağ)
 
2)Kırıklı Dağlar:
 
 
 
 
Kırıklı Dağlar Haritası
Kırıklı Dağlar Kodu: KAZMA YUNTMUŞ BOZ AYIM
Not: Birde Akdeniz, Hatay çevresinde Nur (Amanos) dağları kırılma ile oluşmuştur. Grabeni ise Amik ovasıdır.
 
3) Volkanik:
- Doğu Anadolu: Ağrı, Süphan, Nemrut
- İç Anadolu: Erciyes, Melendiz, Hasan Karacadağ, Karadağ
- Marmara: Uludağ (iç püskürüktür)(en genç volkanik Dağ)
- Ege: Manisa (Kula)
Akdeniz: Hatay (Hassa)
Güneydoğu: Karacadağ
Not: Volkanik sahalar verimli olduğu için çevresinde yoğun nüfus vardır.

Senklinal

Antiklinal

Horst

Horst

Graben

Kaz

Madra

Yunt

Boz

Aydın

Menteşe

Edremit

Bakırçay

Gediz

K. Menderes

B. Menderes

  • Instagram
spotify-podcast-badge-wht-grn-165x40.png
The KPSS ®

İletişim: info@thekpss.com