top of page
Dağlar:
1)Kıvrımlı Dağlar:
Sayıca en fazla olandır.
 
 
 
Kıvrımlı Dağlar Haritası
a) Kuzey Anadolu Dağları:
- Batı Karadeniz: Bolu, Ilgaz, Küre, Köroğlu Dağları
- Orta Karadeniz: Canik Dağı 
- Doğu Karadeniz (Tren yolu yoktur. En fazla yağış burada): Çimen, Kapı, Mescit, Yalnızçam, Kaçkar Dağları
b) Toroslar:
- Doğu Toroslar: Bey, Akdağlar, Sultandağlar, Dedegöl
- Orta Toroslar: Bolkar, Aladağlar, Tahtalı, Bin boğa
- Batı Toroslar Buzul (Cilo) (En yüksek 2.Dağ)
 
2)Kırıklı Dağlar:
 
 
 
 
Kırıklı Dağlar Haritası
Kırıklı Dağlar Kodu: KAZMA YUNTMUŞ BOZ AYIM
Not: Birde Akdeniz, Hatay çevresinde Nur (Amanos) dağları kırılma ile oluşmuştur. Grabeni ise Amik ovasıdır.
 
3) Volkanik:
- Doğu Anadolu: Ağrı, Süphan, Nemrut
- İç Anadolu: Erciyes, Melendiz, Hasan Karacadağ, Karadağ
- Marmara: Uludağ (iç püskürüktür)(en genç volkanik Dağ)
- Ege: Manisa (Kula)
Akdeniz: Hatay (Hassa)
Güneydoğu: Karacadağ
Not: Volkanik sahalar verimli olduğu için çevresinde yoğun nüfus vardır.
kıvrımlı.png

Senklinal

Antiklinal

kırıklıdag

Horst

Horst

Graben

kırıklıdağ.png
kırıklıdağ.png
kırıklıdağ.png
kırıklıdağ.png
kırıklıdağ.png
kırıklıdağ.png

Kaz

Madra

Yunt

Boz

Aydın

Menteşe

Edremit

Bakırçay

Gediz

K. Menderes

B. Menderes

bottom of page