top of page

Cemiyetler:

a)Yararlı Cemiyetler:

1)Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:

Rumlara karşı oluştu, Erzurum kongresini topladı, İstiklal gazetesi çıkardı.

2)Reddi İlhak:

İzmir’i kurtarmak ve Megali İdea’yı engellemek

3)İzmir müdafaa-i hukuk-u Osmaniye:

İzmir’ i kurtarmak ve Megali İdea’yı engellemek

4)Trakya Paşaeli Cemiyeti:

Cafer Tayyar Paşa sayesinde kuruldu. Yunanlılara karşı çıktılar Ahali gazetesi çıkarıldı

5)Şark vilayetleri Müdafaai Hukuk Cemiyeti:

Erzurum kongresini toplayan ikinci cemiyet, Le Pays, Albayrak ve Hadisat gazeteleri çıkardı.

6)Kilikyalılar Cemiyeti:

Fransa ve Ermenilere karşı Adana’yı korudular

7)Milli Kongre:

Dr. Esat Işık ilk defa Kuvayı Milliye’den bahsetti. Misakı Millî’nin kabul edilmesinde etkili oldu.

8)Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:

Atatürk’ün isteği ile Sivas valisinin eşi Melek Hanım kurdu

9)Kars İslam Şurası:

İlk kurulan cemiyettir. Yakup Şevki Paşa kurmuştur. Cenub-i Garbi adında geçici Kars hükümeti kuruldu.

  • Bu cemiyetler Sivas kongresi sonrası birleşti ve adı “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” oldu.

Mim-mim ve karakol cemiyeti: Gizli istihbarat cemiyetidir. Fevzi çakmak sayesinde TBMM’de (cemiyet kazanmışlardır)

b)Zararlı Cemiyetler:

 

Azınlıkların kurduğu:

1)Etnik-i Eterya: (Rum):

Mavri Mira ve Pontus Rum cemiyetlerine yardım etmişlerdir. Megali İdea istediler

2)Mavri Mira: (Rum):

Megali İdea (Büyük Bizans) istediler. En zararlı cemiyettir.

3)Pontus Rum: (Rum):

Trabzon’da Pontus Rum kurmak

4)Hınçak ve Taşnak: (Ermeni):

Ermenistan devleti kurmayı amaçladılar

5)Alyans İsrailit ve Macabi: (Yahudi):

Filistin’de, İsrail devleti kurmak

 

Türklerin Kurduğu

1)Wilson İlkeleri: (Aydın Kesim):

ABD mandasının istiyorlar

2)İngiliz Muhipleri: (Saray Kesim)

İngiliz mandalığı istediler

3)İslam Teali:

Halife’ye bağlı kaldılar. Medrese hocaları açtı. Konya ayaklanmasının çıkmasında etkilidirler.

4)Sulh ve Selameti Osmaniye:

Padişah’ın emirlerine bağlıdırlar.

5)Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti:

Halifeye bağlılar, milli mücadeleye tepkililer

6)Kürt Teali:

Bağımsız bir Kürt devleti kurmak

7)Nigenhan Cemiyeti:

Saltanat yanlısı subaylar kurmuştur.

8)Trabzon Adem-i Merkeziyet cemiyeti:

Osmanlı’ya bağlı bir idare kurmak.

bottom of page