2-BİTİŞİKLİK KURAMLARI – WATSON, GUTHRİE

 

WATSON' NUN GÖRÜŞLERİ:

Davranışçı kuramın kurucusudur.  Bilinci inceleyen bilişselcilerin araştırmalarının geçersiz olduğunu savunur. Pavlov’un klasik koşullanma ile ilgili görüşlerini model alır. Ancak Pavlov’dan farklı olarak koşullanmanın, sadece refleksif tepkilerin koşullanmasında değil, birçok karmaşık davranışın öğrenilmesinde kullanılabileceğini savunur. Pavlov'un hayvanlar üzerinde yaptığı deneyleri insanlara uyarlar. Watson, eğitimin daha nesnel bir bilim dalı olarak gelişmesine katkı sağlamıştır. Watson'nun öğrenme ile ilgili üç temel görüşü vardır.

 

Watson'un öğrenme İle ilgili Görüşleri

En son ve En Sık İlkesi

Bir uyarıcıya verilecek tepki, o uyarıcıya karşı son gösterilmiş ve en sık tekrarlanmış tepkidir. Bu ilkeye en son ve en sık ilkesi adı verilmektedir. Watson için davranışta önemli olan şey, uyarıcı tepki ikileminin tekrarlanma sıklığıdır. Watson öğrenmede tekrarın önemine vurgu yapmıştır. Watson öğrenmede pekiştirme ve ödülden söz etmemiştir.

 

Bitişiklik İlkesi

Watson' a göre bir şartlanmanın olabilmesi için nötr uyarıcı ile koşulsuz uyarıcının art arda (çok yakın zamanda) verilmesi gerekir. Buna bitişiklik ilkesi denir. Ayrıca bu uyarıcılar ne kadar sık verilirse, aralarındaki ilişki o kadar güçlenir.

 

Korku Koşullanması

Watson aslında klasik koşullanmayı korkuların yok edilmesinde kullanmıştır. Watson korku öğrenilebiliyorsa, korkmamada öğrenilebilir düşüncesini kanıtlar. Korku koşullanması kolay oluşan