top of page
Aralarında Asal Sayılar
1’den başka pozitif ortak tam böleni olmayan en az iki sayıya denir.
Örneğin, 4 ve 7 aralarında asaldır. (İkisini ortak bölen sadece 1’dir.)
 
Asal Çarpanlara Ayırma
Bir tam sayı en küçük asal sayı olan 2 ile bölünmeye başlanır. Her çıkan sonuç alt alta sıralanır. 2 ile bölünmüyorsa 3, 5, 7 … ile sırayla bölünüp bölünmediğine bakılır.
Örneğin, 60 sayısının asal çarpanları:
60  2
30  2
15  3
 5   5
1
Asal çarpanları iki tane 2, bir tane 3 ve bir tane 5’tir. Şu şekilde yazılır:
  2
2 .3.5
 
EBOB-EKOK
EBOB: En Büyük Ortak Bölen
İki veya daha fazla sayının ortak bölenleridir.
EKOK: En Küçük Ortak Kat
İki veya daha fazla sayının tüm bölenleridir.
 
1) X ve Y birer pozitif tam sayı ise EBOB ≤ X,Y ≤ EKOK
2) X ve Y birer pozitif tam sayı ise X . Y = EBOB (X, Y) . EKOK (X, Y)
3) X ve Y aralarında asal ya da ardışık sayı ise EBOB’ları = 1’dir, EKOK ise bu sayıların çarpımıdır.
(EBOB (X, Y) = 1) , (EKOK (X, Y) = X.Y)
                 𝑎   𝑐        EKOK (a,c)                                      
4)EKOK (     ,     ) =                     
                 𝑏   𝑑       EBOB (b,d)
Sorularda:
I) Parçadan-Bütüne Gidiliyorsa: Çözüm EKOK’tur.
II) Bütün Eşit Şekilde Parçalanıyorsa: Çözüm EBOB’tur.
bottom of page