top of page

2021 KPSS Konuları

KPSS kamu personel seçme sınavı olarak bilinir. Kamu kuruluşlarında görev almak isteyen lisans, ortaöğretim, ön lisans mezunlarının girmesi gereken bir sınavdır. Mezun oldukları alanlarla ilgili devlet personeli olmak isteyen vatandaşların KPSS' den aldıkları atama puanları ile atamaları gerçekleşir. Şimdi birlikte 2021 kpss konularına bakalım.


KPSS Lisans Konuları


2021 KPSS lisans sınavında toplamda 120 soru bulunur. 60 tanesi genel yetenek ve 60 tanesi genel kültürden oluşur. Sınav süresi 130 dakikadır. 2021 KPSS konuları aşağıdaki gibidir.

 

  • Türkçe: 30 adet soru

  • Vatandaşlık: 9 adet soru

  • Matematik - Geometri: 30 adet soru

  • Coğrafya: 18 adet soru

  • Güncel Bilgiler: 6 adet soru

  • Tarih: 27 adet soru

KPSS Konuları 2021

Coğrafya KPSS Konuları

Türkçe KPSS Konuları

Noktalama İşaretleri

Ses Bilgisi

Yapı Bilgisi

Sözcük Bilgisi

Cümle Bilgisi

Yazım Bilgisi

Sözel Mantık

Anlatım Bozuklukları

Paragrafta Anlam

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Türkiye Bölgeler Coğrafyası

Sanayi - Ticaret- Ulaşım - Turizm

Madenler ve Enerji Kaynakları

Hayvancılık ve Orman

Tarım

Türkiye Ekonomik Coğrafyası

Toprak ve Doğa Çevre

Türkiye'nin Beşeri Coğrafyası

Türkiye'nin Yer Şekilleri ve Su Örtüsü

Türkiye'nin iklimi ve Bitki Örtüsü

Türkiye Fiziki Coğrafyası

Türkiye Coğrafi Konumu

Geometri KPSS Konuları

Katı Cisimler

Analitik Geometri

Daire

Çokgenler

Dörtgenler

Üçgende Benzerlik

Üçgende Alan

Açıortay- Kenarortay Bağlantıları

Kenar Bağlantıları

Özel Üçgenler

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

KPSS Konuları

Tarih KPSS Konuları

Osmanlı Devleti Kuruluş - Yükselme - Duraklama Dönemleri

Trablusgarp Savaşı

1. ve 2. Balkan Savaşları

Atatürk İnkılap ve İlkeleri

1. Dünya Savaşı

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Cumhuriyet Dönemi

Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşma Dönemi

Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Avrupa'da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk - İslam Dünyasına Etkileri

Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

Osmanlı Tarihi

Türk - İslam Tarihi

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Vatandaşlık KPSS Konuları

Uluslararası Örgütler

Güncel

İdari Yapı

Yasama- Yürütme - Yargı

Genel Esaslar

Temel Haklar

Hukuka Giriş

Anayasal Gelişmeler

Matematik KPSS Konuları

Şekil Yetenek

Sayısal Mantık

Olasılık

Kombitasyon - Permütasyon

Kümeler

Modüler Aritmetik

Fonksiyon

Problemler

Denklem Çözme

Oran Orantı

Çarpanlarına Ayırma

Faktöriyel

Üslü Sayılar - Köklü Sayılar

Mutlak Değer

Basit Eşitsizlikler

Ondalık Sayılar

OBEB - OKEK

Rasyonel Sayılar

Temel Kavramlar

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Asal Çarpanlara Ayırma

bottom of page